Start / Tjänster / Informationstjänsterna

Informationstjänsterna

Befolkningsdatasystemet är ett lagstadgat system som drivs och uppdateras av magistraterna och Befolkningsregistercentralen. Systemet innehåller uppgifter om alla som är bosatta i Finland. I systemet ingår också uppgifter om byggnader, bostäder och fastigheter.

Med magistraternas sampel och dataplockningar kan man med olika kriterier och samplingsmetoder ta fram uppgifter från befolkningsdatasystemet. Uppgifterna kan användas för att skapa urvalsgrupper av befolkningen eller byggnader, t.ex. för marknadsförings-, forsknings- eller planeringsändamål.

Var och en kan kontrollera sina egna uppgifter hos magistraten. Om man vill kan man förbjuda att uppgifterna ges ut. Anmälan om förbud att ge ut uppgifter görs per telefon eller skriftligen på en blankett som lämnas till magistraten.

Enskilda adressuppgifter fås via den Adresstjänsten på telefonnumret  0600 0 1000 (1,98 e/min + lna/mta).