Start / Tjänster / Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningens webbplats ger dig råd och handledning i ärenden som gäller konsumtion, där parterna är en konsument och ett företag.

Om du inte kan lösa problemet, ger konsumenträttsrådgivaren

  • information om konsumentens rättigheter, bl.a. om gottgörelse av fel i vara eller tjänst samt om avtal och betalning
  • hjälp genom att medla i en tvist mellan en konsument och ett företag.

Du kan ta kontakt med konsumentrådgivningen per telefon eller på elektronisk väg. Om saken inte kan klaras upp per telefon, kan du komma överens om en träff med rådgivaren. Rådgivning erbjuds alla som har en hem- eller boningsort i ett EU- eller EES-land.