Start / Tjänster / Förmyndarverksamheten

Förmyndarverksamheten

Förmyndarmyndighet

Magistraten är förmyndarmyndighet. Magistraten ger råd och handledning om förfarandet för att skaffa en intressebevakare. De anställda vid magistraten har tystnadsplikt.

Intressebevakare

Magistraten ordnar vid behov en intressebevakare för en person som inte är förmögen att övervaka sina intressen och sköta sina ärenden själv. Magistraten övervakar intressebevakarnas verksamhet.

Register över förmynderskapsärenden

Magistraten upprätthåller dessutom ett register över förmynderskapsärenden. Ur registret ges bland annat intyg av vilket framgår om personen har en intressebevakare och om personens handlingsbehörighet har begränsats.