Start / Om Magistraterna / Övervakning av magistraternas verksamhet

Övervakning av magistraternas verksamhet

Enheten för styrning och utveckling av magistrater vid regionförvaltningsverket i Östra Finland ansvarar för styrningen och utvecklingen av magistraterna. Vid behov kan man också göra klagomål om en magistrats verksamhet hos enheten. Enheten är inte en besvärsmyndighet och den kan inte ändra ett avgörande av en magistrat. Den kan dock reda ut om magistraten har agerat på ett behörigt sätt.

Det är möjligt att anföra ett klagomål om en magistrats verksamhet med denna blankett. Det går också att göra ett fritt formulerat klagomål. Klagoskriften ska redogöra för:

  • klagandens namn och kontaktuppgifter
  • den magistrat och enhet som klagomålet gäller
  • det förfarande som klagomålet gäller samt
  • tidpunkten för händelsen.

Klagoskriften ska skickas till Registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i Östra Finland under adressen:

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Enheten för styrning och utveckling av magistraterna
PB 50
50101 S:t Michels

eller per e-post via adressen:

kirjaamo.ita(at)avi.fi

Handläggningen av ett klagomål tar några månader.

Det är även möjligt att anföra ett klagomål om en magistrats verksamhet hos riksdagens justitieombudsman eller statsrådets justitiekansler.