Start / Om Magistraterna / Magistraternas tjänstekollektiv- och kollektivavtalshandlingar

Magistraternas tjänstekollektiv- och kollektivavtalshandlingar

Tjänstekollektiv- och kollektivavtalshandlingarna är ämbetsverksvisa och inrättningsvisa samt förvaltningsområdesvisa preciserande tjänstekollektiv- och kollektivavtalshandlingar.

Magistraterna har tjänstekollektivavtalsnumret 284151. Handlingarna får inte publiceras utan tillstånd av magistraterna.

Magistraternas gällande preciserande tjänstekollektiv- och kollektivavtalshandlingar jämte bilagor finns som pdf-filer under nedanstående länkar.

Bilagor:

Övriga tjänstekollektiv- och kollektivavtalshandlingar för statliga ämbetsverk och inrättningar: