Start / Om Magistraterna / Datasekretess

Datasekretess

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning ska en person informeras om dennes personuppgifter antecknas i ett personregister av något slag. Personuppgifter är bland annat namn- och adressuppgifter. Dessutom ska registrerades delges syftet för behandlingen av personuppgifter, vart personuppgifter överlåts regelmässigt samt information om registrerades rättigheter.

Det är viktigt för magistraten att dina personuppgifter behandlas omsorgsfullt och lagenligt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, Finlands lagar och god informationshanterings- och behandlingspraxis

Magistraten har ansvaret för flera offentliga register. Våra centrala register som innehåller personuppgifter är till exempel Register över förmynderskapsärenden, Befolkningsdatasystemet (tillsammans med Befolkningsregistercentralen) och Registret över äktenskapsförordsärenden.

Viktigaste användningsändamålet för våra register är överlåtelse av uppgifter från register till myndigheter samt övriga organisationer som behöver uppgifter. Behandlingen av personuppgifter baseras på myndighetsuppgifter som fastställts för oss i lagen.

Via länkarna nedan kan du bekanta dig med dataskyddsbeskrivningar för magistratens datasystem som innehåller personuppgifter:

Du kan bekanta dig dataskyddsbeskrivningar för personregister vid olika magistrat via länkarna nedan.

Ytterligare information

Kontakta magistraten i din hemkomuun om du har frågor angående uppsamlingen eller hanteringen av dina personuppgifter eller om du vill anmäla en misstanke om en möjlig informationssäkerhetsincident. Magistratenas kontaktuppgifter hittas på vår webbplats under Kontaktuppgifter.