Start / Uträtta ärenden

Uträtta ärenden

Ärendehantering  

Kontaktuppgifter och öppettider för magistratens enheter hittar du under Kontaktuppgifter.

Elektronisk tidsbokningstjänst 

I den elektroniska tidsbokningstjänsten kan du boka, avboka eller flytta tiden för ärendehantering vid magistraten.  Tjänsterna som erbjuds i magistratens tidsbokningstjänst varierar enligt magistrat.   

Elektronisk tidsbeställning

Till början av sidan

Betalning 

Vid magistraten kan du betala kontant, med bankort eller Visa, Visa Electron och Master Card.

Övriga former av ärendehantering  

Många ärenden, såsom beställning av handlingar, kan även göras elektroniskt via magistratens e-post för ärendehantering (finns under kontaktuppgifter), per post samt per telefon.

Avgiftsbelagda handlingar levereras per post mot avgift. Om handlingen levereras som postförskott, rekommenderat brev eller med leveransbevis på kundens begäran debiteras utöver eventuell leveransavgift även en avgift för leveranssättet.

Till början av sidan

Elektronisk ärendehantering och blanketter   

I elektronisk ärendehantering kan du bl.a. göra flyttanmälan, ansöka om prövning av hinder mot äktenskap, anmäla ändring av förnamn och göra många andra anmälningar som rör befolkningsuppgifter samt  kontrollera dina egna uppgifter.

De elektroniska tjänsterna och utskrivbara blanketterna finns på maistraatti.fi/sv/blanketter.

En del av de elektroniska ärendehanteringstjänsterna förutsätter elektronisk identifiering av användaren med tanke på säkerhet och pålitlighet. Om tjänsten fordrar identifiering ser du texten "Kräver identifiering" på blankettens sida. Du kan identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Magistraten på nätet 

Magistraterna har lanserat en nättjänst , Magistraten på nätet, för elektronisk ärendehantering. Med hjälp av tjänsten kan kunder sköta sina ärenden smidigt via en digital servicekanal.

Förmyndarverksamhetens tjänster erbjuds kunderna en möjlighet att anmäla elektroniskt om en person är i behov av intressebevakning, samt privata intressebevakare att ansöka om tillstånd för de vanligaste rättshandlingarna för huvudmannen, till exempel pantsättning av egendomen. Samtidigt erbjuds kunden stöd i den elektroniska tjänsten genom telefon/chat-tjänst. Stödtjänsten är öppen vardagar kl. 9.00 - 16.15.

Magistraternas blanketter som kan ifyllas på skärmen och skrivas ut finns även i fortsättningen på maistraatti.fi-webbplatsen under rubriken Blanketter.

Magistraten på nätet

Till början av sidan

Servicepunkt  

 Servicepunkt

Servicepunkt är en kommunal kundservicetjänst för den offentliga förvaltningen som inom projektet Kundservice 2014 testas i fem pilotkommuner: S:t Michel, Kiminge i Uleåborg, Pargas, och Saarijärvi.

Vid Servicepunkten kan du med ett besök hantera flera ärenden som du i annat fall måste kontakta flera olika myndigheter för att sköta. Distansservice erbjuds åtminstone av FPA, Polisens tillståndsförvaltning, Skatteförvaltningen, magistraten, TE-byråerna samt servicecentralen för arbetskraft och vissa kommuner.

Distansservice kompletterar utbudet vid Servicepunkten genom att erbjuda en möjlighet att kontakta myndighetens sakkunniga på nätet.  Servicpeunkterna har även kunddatorer för hantering av ärenden på egen hand.

Servicepunkterna vid magistraten i S:t Michel och Pargas har övergått till Servicepunkten 23.9.2014 då pilotprojektet inleddes. Endast vigslar och registrering av parförhållanden utförs med tidsbokning i magistratens lokaler (I S:t Michel vid Raatihuoneenkatu 5 och i Pargas vid Strandvägen 30). All övrig hantering av ärenden sker vid Servicepunkten. Rådgivarna vid Servicepunkten ger råd vid behov.

Distansservice kompletterar utbudet vid Servicepunkten genom att erbjuda en möjlighet att kontakta myndighetens sakkunniga på nätet. Servicepunkterna har även kunddatorer för hantering av ärenden på egen hand.

Mer information i pilotorternas magistrattjänster:
S:t Michel, Pargas, Saarijärvi, Kiminge i Uleåborg och Pelkosenniemi

Kontaktuppgifter för Servicepunkterna

Samservice

Samservice

Samservice är ett sätt att erbjuda den offentliga förvaltningens tjänster och övriga tjänster på ett och samma ställe. Samservice innefattar mottagning och överlåtelse av handlingar, anhängiggörande av ärenden och rådgivning i anslutning till behandling av ärenden samt stöd för användning av elektroniska tjänster. Kontaktuppgifter för samservicepunkter finns på adressen: www.yhteispalvelu.fi.

Kolla in vilka tjänster din gemenskaps samservicepunkten tillhandahålls. Alla samservicepunkter får inte ha inget avtalsmässigt samarbete med magistraterna.

Till början av sidan

Distansservice

Med distansservice avses myndighetsservice som förmedlas via video. Kunden kan sköta ärenden med myndighet på en annan ort via video. Detta sparar tid och minskar behovet av resor. Samtliga handlingar, såsom dokument och blanketter, överförs elektroniskt.  Det är möjligt att inkludera distanstolk och en annan myndighet.

Distanstjänster erbjuds av TE-byråerna, magistraten, FPA, rättshjälp, Skatteförvaltningen samt vissa kommuner. Utbudet varierar enligt ort. Målet är alltså att erbjuda medborgare, företag och samfund en ny kundorienterad och kostnadseffektiv kanal för ärendehantering som innefattar hela den offentliga förvaltningen: kommunerna, statens serviceproducenter, FPA och den övriga statsförvaltningen.

Distansservicepunkterna  ger mer exakt information om vilka myndigheter och tjänster som kan nås per distans.

Magistraten i Östra Finland deltar i pilotprojekt för distansservice i hemmet  Distansservice i hemmet innebär att service kan erbjudas oberoende av plats, dvs. tjänsterna kan tillgås var som helst: i hemmet, på arbetsplatsen eller i mobilen. Användningen av video gör det inte bara möjligt att se personen som man talar med utan man kan även dela dokument och hantera dem tillsammans. Man kommer överens om tidpunkten för videosamtalet på förhand genom att ringa magistraten i Östra Finland. Samtidigt klargörs om ärendet kan skötas på distans.

Medborgarrådgivning

 Medborgarrådgivning

Behöver du information om offentliga tjänster eller hjälp med att använda dem?  Medborgarrådgivningen ger dig råd om olika tjänster, hjälper vid elektronisk ärendehantering och svarar på allmänna frågor om offentliga tjänster.

Till början av sidan