Start / Aktuellt / Den allmänna dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018

Den allmänna dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018

Den nya allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) börjar tillämpas den 25 maj på alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter i Europas ekonomiska område. Den nya förordningen betonar kundens rätt att besluta om sina egna uppgifter och användningen av uppgifterna.


Det är viktigt för magistraten att dina personuppgifter behandlas omsorgsfullt och lagenligt. Vi följer dataskyddslagstiftningen samt god informationshanterings- och behandlingspraxis vid behandling av dina personuppgifter.

Magistraten har ansvaret för flera offentliga register. Våra centrala register som innehåller personuppgifter är till exempel Register över förmynderskapsärenden, Befolkningsdatasystemet (tillsammans med Befolkningsregistercentralen) och Registret över äktenskapsförordsärenden.

Viktigaste användningsändamålet för våra register är överlåtelse av uppgifter från register till myndigheter samt övriga organisationer som behöver uppgifter. Behandlingen av personuppgifter baseras på myndighetsuppgifter som fastställts för oss i lagen. 

På webbplatsen maistraatti.fi hittar du dataskyddsbeskrivningar för våra personregister.


Mera Information

Aapo Immonen
Dataskyddsansvarig
E-post: aapo.immonen(a)valtori.fi
Telefon: 0295 505 029