Start / Aktuellt / Brittiska medborgares hemkommun och dess betydelse

Brittiska medborgares hemkommun och dess betydelse

Brittiska medborgares hemkommun och dess betydelse

Hemkommunen för en utlänning som är bosatt i Finland bestäms med stöd av lagen om hemkommun. Efter utträdet ur EU uppfyller brittiska medborgare inte längre förutsättningarna för bestämmande av hemkommun på basis av uppehållsrätten för EU-medborgare. Fastställandet av hemkommun är kopplat till laglig vistelse i landet och därför måste brittiska medborgare i fortsättningen uppfylla något annat krav för uppehållsrätt för att kunna få en hemkommun enligt lagen.

Finland har berett sig inför Storbritanniens eventuella utträde ur EU utan avtal genom att stifta en speciallag. Enligt speciallagen skulle brittiska medborgare som bor i Finland kunna fortsätta vistas i landet till utgången av år 2020, men endast om de registrerat sin EU-uppehållsrätt eller lämnat in registreringsansökan om EU-uppehållsrätt till Migrationsverket före det slutliga utträdesdatumet. Även hemkommunen ska kvarstå på samma grunder.

Därför ska brittiska medborgare före utträdet säkerställa hos magistraten att deras hemkommun, som fastställts på basis av EU-uppehållsrätten, har registrerats i befolkningsdatasystemet. Om en brittisk medborgare inte har hemkommun i befolkningsdatasystemet bör personen ansöka om det på magistraten efter att personen har registrerat sin uppehållsrätt på Migrationsverket.

Magistraterna ger information i frågor gällande registrering av hemkommun i befolkningsdatasystemet. Egna uppgifter gällande hemkommun kan kontrolleras via den elektroniska Suomi.fi-tjänsten (https://www.suomi.fi/register). Tjänsten kräver stark identifiering (t.ex. bankkoder). Det går även att kontrollera sina egna uppgifter per telefon, e-post eller genom att besöka magistraten.