Aloitussivu / Tietoa maistraateista / Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet

Henkilötietolain (valmisteilla oleva tietosuojalaki korvaa henkilötietolain) mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat mm. nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on mm. kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tieto rekisteröidyn oikeuksista.

Alla olevista linkeistä voit tutusta maistraattien, henkilötietoja sisältämien, tietojärjestelmien tietosuojaselosteisiin:

Maistraattikohtaisten henkilörekistereiden tietosuojaselosteisiin voit tutustua alla olevien linkkien kautta: