Aloitussivu / Tietoa maistraateista / Palveluprosessit / Todistajapalvelut ja vihkiminen

Todistajapalvelut ja vihkiminen

Todistajapalvelut ja vihkiminen ovat osa maistraatin oikeusturvapalveluprosessia. Prosessin tarkoituksena on turvata asiakkaalle koko maan kattavat laadukkaat ja yhtenäiset oikeusturvapalvelut.

Palvelut, jotka tällä prosessilla tuotetaan:

 • Ansioluettelon todistaminen
  Julkinen notaari voi todistaa ansioluettelon oikeelliseksi.
 • Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen
 • Asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistaminen
 • Todistus asiakirjojen sisällyksestä
  Esimerkiksi yleinen edunvalvoja voi tarvita ulkomaille selvityksen toimivallastaan. Tämä edellyttää useita viranomaisten todistuksia (esim. holhousrekisterinote, kunnan päätös virkaan nimittämisestä, todistus nimittämiskirjan allekirjoitusoikeudesta), joiden perusteella julkinen notaari voi tehdä yhteenvedon toimivallasta.
 • Elossaolotodistus
  Elossaolotodistus on tapa todistaa, että asianosainen henkilö on vielä hengissä.
 • Tallelokeron avaaminen ja sulkeminen
  Julkinen notaari on todistajana läsnä säilytyspaikan sulkemisessa tai avaamisessa sekä sinetin asettamisessa tai sen poistamisessa. 
 • Protesti
  Julkisen notaarin laatimia protesteja ovat muun muassa vekseliprotestit. Protesti on virallinen todistus siitä, että vekseli on esitetty hyväksyttäväksi tai maksettavaksi.
 • Apostille-todistus
 • Kompetenssitodistus
  Julkinen notaari voi todistaa, että viranomaisella tai henkilöllä on oikeus ryhtyä tiettyyn virkatoimeen tai että joku on tietyssä virka-asemassa, tai että jollakin on tietty pätevyys taikka on oikeudellisesti pätevä edustamaan toista.
 • Todistus Suomen lain sisällöstä
  Selvityksiä tarvitaan lähinnä perintö-, avioliitto- ja rekisteröintiasioissa Etelä-Euroopan valtioissa. Ne koskevat useimmiten perintökaarta ja avioliittolakia. Selvityksissä on syytä pitäytyä yleisellä tasolla ja siteerata pelkästään pykäliä, jotka soveltuvat asiakkaan tapaukseen.
 • Arvontojen valvominen
  Julkinen notaari valvoo arvontoja, toimittaa obligaatioiden, osakkeiden tai muiden arvopapereiden arvontoja ja, milloin se sopivasti käy päinsä, suorittaa muitakin samanlaatuisia toimia.
 • Isyyden tunnustamisen vastaanotto
  Isyyslain (700/1975) 3 luvussa tarkoitettu miehen tunnustamislausuma annetaan lähes aina lastenvalvojalle. Miehellä on kuitenkin oikeus antaa tunnustaminen myös henkikirjoittajalle, julkiselle notaarille tai vihkimisen yhteydessä vihkijälle, joilla niinikään on isyyslain 18 § 2 momentin mukaan velvollisuus toimittaa isyyslain tarkoittama kuuleminen ja vastaanottaa hyväksyminen.
 • Muu julkisen notaarin todistus tai toimenpide
 • Kaupanvahvistus
  Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kiinteistönluovutuksessa luovutuskirjaa allekirjoitettaessa. Luovutus voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto tai lahja. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen.
 • Avioliiton esteiden tutkinta
  Avioliiton esteiden tutkinta
  Vihkiminen
 • Vihkimisoikeuden myöntäminen/rekisteröinti/peruminen
  Vihkimisoikeuden myöntää maistraatti. Maistraatti pitää rekisteriä myönnetyistä vihkimisoikeuksista ja valvoo myöntämänsä vihkimisoikeuden käyttämistä. Maistraatin on peruutettava vihkimisoikeus, jos vihkijä tai vihkimisoikeutta hakenut yhdyskunta sitä pyytää.

Sivun alkuun