Aloitussivu / Palvelut / Vihkiminen / Rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi

Rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi

Avioliittolain ja rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muutokset tulivat voimaan maaliskuun 2017 alussa. Parisuhteen rekisteröinti ei enää sen jälkeen ole mahdollista Suomessa, vaan samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton.

Rekisteröidyssä parisuhteessa elävä pari voi maaliskuun 2017 alusta halutessaan muuttaa parisuhteensa avioliitoksi, jos parisuhde on rekisteröity Suomessa. Parin on tehtävä asiasta ilmoitus maistraatille yhdessä. Ilmoitukseen ei liity erillistä seremoniaa maistraatissa. Rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona ilmoituspäivästä lukien. Rekisteröityä parisuhdetta ei ole pakko muuttaa avioliitoksi, vaan pari voi jatkaa rekisteröidyssä parisuhteessa niin halutessaan. Rekisteröidyn parisuhteen oikeusvaikutukset pysyvät voimassa.

Sukunimi

Kun rekisteröity parisuhde muutetaan avioliitoksi, puolisot voivat samalla ilmoittaa ottavansa jommankumman sukunimen yhteiseksi sukunimeksi. Yhteiseksi sukunimeksi ei voi ottaa avioliiton tai parisuhdekumppanuuden kautta saatua nimeä. Jos toisen puolison nimi muuttuu yhteisen sukunimen ottamisen vuoksi, hän voi myös ottaa yhteisen sukunimen edelle henkilökohtaiseen käyttöönsä sukunimen, joka hänellä oli viimeksi naimattomana ollessaan, tai sukunimen, joka hänellä ilmoitushetkellä on (ns. yhdysnimi). Sukunimen muutos näissä tilanteissa on maksuton.

Jatkossa samaa sukupuolta olevan parin solmiessa avioliiton he voivat vihkimisen yhteydessä ilmoittaa ottavansa yhteisen sukunimen tai toinen puoliso voi ottaa käyttöön yhdysnimen. Sukunimen muutos vihkimisen yhteydessä on maksuton.

Lisätiedot

Lisätietoja menettelyistä saa maistraateista.