Aloitussivu / Palvelut / Ohjeita ulkosuomalaisille / Milloin Suomeen tulosta on ilmoitettava viranomaisille?

Milloin Suomeen tulosta on ilmoitettava viranomaisille?

Yhä useampi suomalainen viettää talven lämpimässä, joko Etelä-Euroopassa tai vieläkin kauempana. Kevät tuo sitten kaipuun koti-Suomeen, ja niinpä moni palaa tänne muuttolinnun tavoin viettämään kesää.

Aika ajoin on herännyt kysymys, täytyykö tällaisesta paluusta ilmoittaa viranomaisille. Pääsääntö on, että jos vain lomailee muutaman kuukauden Suomessa, ei muuttoilmoitusta tarvitse tehdä maistraatille.

Maistraatille on tehtävä muuttoilmoitus, jos muutto Suomeen on pysyvä tai tilapäinen eli asuminen uudessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta (ei siis tarkoita aiemmin mainittua lomailua). Jos tiedät jo Suomeen tullessasi, että tulet asumaan täällä alle vuoden, ja muutat sen jälkeen takaisin ulkomaille, on muuttosi tilapäinen. Tällöin et saa kotikuntaa Suomesta, vaan sinulle merkitään väestötietojärjestelmään tilapäinen osoite. Tilapäisestä muutosta on kysymys myös silloin, kun oleskelu kestää mahdollisesti vähintään vuoden, mutta Suomeen tulon pääasiallisena syynä on esimerkiksi asevelvollisuuden suorittaminen eikä Suomeen ole tarkoitus jäädä pysyvästi.

Jos aiot asua Suomessa vähintään vuoden, muutto on syytä ilmoittaa maistraatille vakinaisena, jolloin saat kotikunnan ja sen kuntalaisilleen tarjoamat edut. Jos tilapäiseksi ajateltu asumisesi muuttuukin vakinaiseksi, on myös siitä ilmoitettava maistraatille.

Voit myös tarvittaessa ilmoittaa maistraatille asuinosoitteestasi poikkeavan postiosoitteen.

Ulkomailla asuessasi sinun on syytä ilmoittaa maistraatille tai Suomen edustustolle asuinosoitteesi ja sen muutokset väestötietojärjestelmää varten. Ajantasainen osoite ulkomailla takaa sen, että sinulle voidaan toimittaa tieto äänioikeudestasi Suomen valtiollisissa ja EU-vaaleissa. Lisäksi sinua koskevissa asioissa Suomen viranomaiset voivat tarvittaessa tavoittaa sinut mahdollisimman nopeasti.

Ohjeet muuttoilmoituksen tekemiseen ja ulkomaisen osoitteen ilmoittamiseen löydät sivustomme Muuttoilmoitus-osiosta.

Sivun alkuun

Verohallinto saa maistraateista tiedot vakituisista muutoista. Sinun on kuitenkin ilmoitettava itse tilapäisestä muutosta verotoimistoon, jos asut Suomessa yli kuusi kuukautta, koska silloin olet täällä verovelvollinen. Sinun on muistettava ilmoittaa myös osoitteen voimassaolon päättyminen.

Sivun alkuun

Kelan hallinnoima asumisperusteinen sosiaaliturva

Oikeutesi Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan ratkaistaan pääsääntöisesti sen perusteella, kuinka pitkästä oleskelusta on kysymys. Se, milloin muuttoa pidetään sosiaaliturvan kannalta vakinaisena tai tilapäisenä, ei aina ole sama kuin maistraatin kotikuntalain mukaan tekemä ratkaisu kotikunnasta. Oikeus asumisperusteiseen sosiaaliturvaan perustuu lakiin asumisperusteisen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta ja tämän lain mukaisen ratkaisun tekee Kela.

Jos tarkoituksesi on muuttaa Suomeen vakinaisesti, pääset pääsääntöisesti Suomen sosiaaliturvan piiriin muuttohetkestä lukien ja voit saada Kelan etuuksia, joita ovat muun muassa sairaanhoito- ja lääkekorvaukset. Vakinaiseksi asumiseksi lasketaan esimerkiksi paluumuutto, vähintään kahden vuoden työskentely Suomessa sekä avioliitto tai muu läheinen perhesuhde Suomessa vakinaisesti asuvaan henkilöön. Arvioitaessa Suomeen muuton vakinaisuutta huomioidaan muiden olosuhteiden ohella myös se, onko sinulla katsottu olevan kotikuntalain mukaista kotikuntaa Suomessa.

Vakinaisesti Suomeen muuttavien on haettava Suomen sosiaaliturvan piiriin pääsyä Kelan lomakkeella Y 77. Kela antaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluville kirjallisen päätöksen asiasta ja myöntää Kela-kortin. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.

Jos muutat Suomeen tilapäisesti asumaan, sinulla ei yleensä ole oikeutta Kelan sosiaaliturvaetuuksiin. Esimerkiksi opiskelijoiden katsotaan muuttavan Suomeen vain tilapäisesti, jos muuton ainoa syy on opiskelu.

Siitä riippumatta, katsotaanko sinun muuttavan Suomeen vakinaisesti asumaan, sinulla voi olla oikeus sosiaaliturvaan Suomessa työskentelysi perusteella.

Sivun alkuun

Mahdollisuutesi saada julkisen terveydenhuollon palveluja Suomessa

Kiireellinen tai oleskelun aikana välttämätön hoito

Jos tarvitset Suomessa kiireellistä sairaanhoitoa, olet oikeutettu julkisen terveydenhuollon palveluihin. Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa tai sairaanhoito-oikeutta julkiseen terveydenhuoltoon EU-lainsäädännön tai muun kansainvälisen sosiaaliturvasopimuksen nojalla, peritään hoidostasi asiakasmaksuna aiheutuneiden hoitokustannusten suuruinen maksu.

Osoitat sairaanhoito-oikeutesi julkisessa terveydenhuollossa joko eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai Kelan myöntämällä asiakirjalla
Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla olet oikeutettu julkisessa terveydenhuollossa Suomessa oleskelusi aikana lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon. Maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin Suomessa pysyvästi asuvat. Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen ja Australian sairaanhoitosopimuksen piiriin kuuluvat henkilöt osoittavat sairaanhoito-oikeutensa virallisella henkilöllisyystodistuksella tai passilla ja ilmoittamalla kotiosoitteensa.

Sivun alkuun

Hoitoon hakeutuminen Suomeen

Jos asut vakituisesti toisessa EU- tai ETA-valtiossa tai Sveitsissä ja haluat hakeutua Suomen julkiseen terveydenhuoltoon saamaan sairaanhoitoa, on sinun haettava asuinvaltiostasi ennakkolupaa tämän hoidon saamista varten. Ennakkoluvan myöntäjä vastaa hoitokustannuksistasi. Ennakkolupa myönnetään lomakkeella E 112 tai S2.

Sinun on ennen hoitoon hakeutumista selvitettävä, mihin sairaanhoitopiiriin tai terveyskeskukseen olet hakeutumassa. Huomioithan, että julkisella terveydenhuollolla on oikeus kieltäytyä ottamasta sinua potilaaksi, vaikka sinulla olisikin hoitoa koskeva ennakkolupa. On suositettavaa, että otat yhteyttä haluamaasi hoitopaikkaan ennen kuin tulet Suomeen. Sairaanhoito toteutetaan aina Suomessa hyväksytyn hoitokäytännön mukaan. Ennakkoluvan nojalla maksat itse hoitopaikassa samat asiakasmaksut kuin henkilö, jolla on kotikunta Suomessa.

Voit hakeutua hoitoon Suomeen myös ilman ennakkolupaa. Olet aina oikeutettu käyttämään Suomen yksityisen terveydenhuollon palveluja. Jos haluat saada hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa ilman ennakkolupaa, ota hyvissä ajoin itse yhteys haluamaasi hoitopaikkaan. Sairaanhoitopiiri tai terveyskeskus voi antaa hoidon kustannuksista alustavan kustannuslaskelman, joka tarkentuu tutkimusten jälkeen. Sairaanhoitopiiri tai terveyskeskus voi pyytää myös ennakkomaksua. Hoito toteutetaan aina Suomessa hyväksytyn hoitokäytännön mukaan.

Sivun alkuun