Aloitussivu / Palvelut / Ohjeita ulkosuomalaisille / Englanninkielisiä väestörekisteriasiakirjoja ei tarvitse laillistaa Suomen ja Viron välillä

Englanninkielisiä väestörekisteriasiakirjoja ei tarvitse laillistaa Suomen ja Viron välillä

Virossa englanninkielisinä annettuja väestörekisteriasiakirjoja ei 1.7.2012 voimaan tulleen valtiosopimuksen perusteella tarvitse enää laillistaa Suomen viranomaisia varten, eikä vastaavia Suomessa annettuja asiakirjoja Viron viranomaisia varten – ns. Apostille-todistusta ei enää tarvita.

Viron osalta sopimus koskee seuraavia asiakirjoja:

  • syntymätodistus-ote

  • kuolintodistus-ote

  • vihkitodistus-ote

  • avioerotodistus-ote

  • todistus avioliiton esteiden tutkinnasta -ote

  • todistus nimenmuutoksesta -ote

  • väestörekisterinote

Kaikkia edellä mainittuja asiakirjoja voivat antaa englanninkielisinä ainoastaan Viron maakuntahallitukset. Lisäksi väestörekisterinotteita voivat antaa englanniksi myös kuntien, kaupunkien ja joissakin tapauksissa kaupunginosien viranomaiset sekä AS Andmevara (Viron valtion omistama osakeyhtiö).

Suomen osalta sopimus koskee seuraavia asiakirjoja:

  • ote väestötietojärjestelmästä, jonka saa maistraatista

  • evankelis-luterilaisten seurakuntien ja keskusrekisterien sekä ortodoksisen kirkon keskusrekisterin antama virkatodistus tai muu niiden jäsentietojärjestelmiin perustuva todistus

  • todistus Suomen lain mukaisesta oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä, jonka saa maistraatista, seurakunnasta tai keskusrekisteristä

Sopimuksen ulkopuolisia asiakirjoja koskee edelleen Apostille-vaatimus.

Laillistamattomien asiakirjojen oikeellisuuden tarkistaminen

Sopimuksen mukaan kummankin maan viranomaisilla on mahdollisuus tarkistaa toisessa sopimusmaassa annetun asiakirjan oikeellisuus, jos sitä on aihetta epäillä.

Tällaisissa tilanteissa Viron viranomainen tekee Suomessa annetusta asiakirjasta varmennuspyynnön Väestörekisterikeskukselle. Vastaavasti Suomen viranomainen tekee Virossa annetusta asiakirjasta varmennuspyynnön Viron sisäministeriölle.

Sivun alkuun