Aloitussivu / Palvelut / Nimiasiat / Perustiedot

Perustiedot

Lapsen nimen rekisteröinti

Lapsen huoltajien on ilmoitettava lapsen nimet ja äidinkieli väestötietojärjestelmään kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Lapsen etu- ja sukunimi määräytyy nimilain mukaan.

Huoltajat merkitsevät tiedot saamalleen esitäytetylle lomakkeelle, joka palautetaan sille maistraatille, jonka toimialueella lapsen äidillä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta.

Jos lapsi otetaan evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan jäseneksi, lomake palautetaan kastavalle papille, joka toimittaa sen edelleen ao. seurakunnalle.

Sivun alkuun

Etunimi ja nimenmuutokset

Etunimen tulee olla nimilain mukainen. Etunimiä saa olla enintään kolme.

Etunimen voi muuttaa pelkällä ilmoituksella, ilman perusteluja vain kerran, sen jälkeen muutosta on haettava maistraatilta hakemuksella. Etunimen muutokset ratkaistaan maistraatissa.

Etunimen muutosilmoituksen rekisteröinti on maksullista.

Lapsen etunimet tulee ilmoittaa väestötietojärjestelmään kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Jos lapsi kastetaan, kasteen toimittanut pappi ilmoittaa lapsen nimet seurakunnan kautta väestötietojärjestelmään.

Nimenmuutosasioiden ilmoituslomakkeita saat sivujemme Lomakkeet -osiosta tai maistraateista maksutta.

Sivun alkuun

Sukunimi ja nimenmuutokset

Lapsi saa syntyessään vanhempiensa sukunimen, jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi.

Jos vanhemmilla on eri sukunimet, tulee heidän ilmoittaa seurakunnalle tai maistraatille lapsen rekisteröinnin yhteydessä kumman vanhemman sukunimen lapsi saa.

Jos vanhemmilla on aikaisempi yhteinen lapsi, saa uusi lapsi saman sukunimen kuin hänen sisaruksensa.

Pääsääntöisesti (poikkeuksena mm. alaikäinen lapsi ja tietyissä tapauksissa puoliso), sukunimen voi muuttaa ainoastaan hakemusmenettelyitse. Sukunimen muutokset ratkaistaan maistraatissa.

Sukunimen muuttamiselle on esitettävä pätevä syy. Uudeksi sukunimeksi ei voida hyväksyä sukunimeä, joka on jo merkitty väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmään merkityn sukunimen voi saada, jos hakija pystyy luotettavasti osoittamaan, että haettu sukunimi on vakiintuneesti kuulunut hänen vanhemmilleen tai esivanhemmilleen.

Tietyissä tapauksissa maistraatin on pyydettävä hakemuksesta oikeusministeriön alaisen nimilautakunnan lausunto ja kuulutettava hakemuksesta virallisessa lehdessä.

Sivun alkuun

Sukunimi ja avioliitto

Sukunimi voidaan muuttaa esimerkiksi avioliiton solmimisen yhteydessä. Tällöin avioliittoon aikovien on ennen vihkimistä ilmoitettava vihkijälle, mitä sukunimeä tai sukunimiä he tulevat käyttämään vihkimisen jälkeen. Yhteisen sukunimen puolisonsa kanssa ottanut voi avioliiton aikana muuttaa nimeään kirjallisella ilmoituksella, jos

  • hän haluaa ottaa henkilökohtaiseen käyttöönsä yhteisen sukunimen edelle sen sukunimen, joka hänellä viimeksi oli naimattomana ollessaan tai sukunimen, joka hänellä oli avioliittoon mennessään.
  • puolisot on vihitty avioliittoon ennen 1.1.1986 ja vaimo haluaa ottaa sukunimekseen sen sukunimen, joka hänellä viimeksi oli naimattomana ollessaan.
  • Puoliso voi avioeron tai puolison kuoleman jälkeen ottaa käyttöön sen nimen, joka hänellä oli käytössä yhteisen sukunimen edellä tai joka hänellä viimeksi oli naimattomana ollessaan. Nimen voi muuttaa ilmoituksella maistraatille.

Sivun alkuun

Lapsen sukunimen muuttaminen

Lapsen sukunimi voidaan muuttaa ilmoituksella maistraatille, jos

  • vanhemmat haluavat muuttaa lapsen sukunimen isän sukunimeksi silloin, kun vanhemmilla ei lapsen syntyessä ollut yhteistä sukunimeä ja isyyttä ei ollut vahvistettu ja merkitty lasta rekisteröitäessä.
  • avioliittoon menevät alaikäisen lapsen vanhemmat, jotka yhdessä ovat lapsen huoltajia ja haluavat antaa yhteisen nimensä myös lapselle.
  • molemmat puolisot haluavat antaa toisen puolison alaikäiselle lapselle avioliittoon mennessään ottamansa yhteisen sukunimen.

Lapsen huoltajien on oltava nimenmuutoksesta yksimielisiä. Kaksitoista vuotta täyttäneen lapsen nimeä ei voi muuttaa ilman hänen suostumustaan. Lisätietoja saat maistraatista.

Sivun alkuun

Kutsumanimen ilmoittaminen

Kutsumanimeksi voidaan ilmoittaa yksi tai useampi henkilön virallisista etunimistä.

Jos henkilön etunimiä on yhdistetty väliviivalla, mutta hän käyttää kutsumanimenään esim. vain toista näistä yhdistetyistä nimistä, voidaan tieto merkitä väestötietojärjestelmään henkilön ilmoituksen mukaisesti. Henkilö voi ilmoittaa kutsumanimensä maistraatille tätä tarkoitusta varten laaditulla erillisellä lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä.

Vaihtoehtoisesti kutsumanimitieto voidaan ilmoittaa Väestörekisterikeskuksen tarjoman Omien tietojen tarkastuspalvelun kautta.

Tieto kutsumanimestä voidaan ilmoittaa, osoitteenmuutoksen ilmoittamisen yhteydessä, myös postin ja väestötietokirjahallinnon yhteisellä muuttoilmoituslomakkeella.

Sivun alkuun