Aloitussivu / Palvelut / Nimiasiat / Nimenmuutokset

Nimenmuutokset

Miten nimi muutetaan?

Muita nimenmuutoksia kuin sukunimen muuttamista avioliiton solmimisen yhteydessä haetaan maistraatille tehtävällä hakemuksella.

Etunimen muutos

Etunimen voi muuttaa vain hakemuksella. Hakemus on maksullinen. Etunimiä saa olla enintään neljä. Yhdeksi nimeksi lasketaan myös yhdysmerkillä yhdistettävät nimet. Etunimen tulee täyttää etu- ja sukunimilain vaatimukset.

Uusi sukunimi

Uusi sukunimi suvusta tai perhesuhteiden perusteella

 • Voit hakea suvussasi ollutta sukunimeä, joka on korkeintaan viidennessä polvessa itsesi mukaan lukien ollut suvun käytössä.
 • Voit hakea sukunimeä, joka on käytössä lapsellasi tai sisaruksellasi ja saat suostumuksen kaikilta väestötietojärjestelmään merkityiltä haetun sukunimen kantajilta
 • Voit hakea sukunimeä, joka on käytössä sijaisvanhemmallasi ja sijaisvanhempi antaa suostumuksensa nimen ottamiselle (huomio alaikäisen puhevallan käyttö) Alle 15 vuotiaan alaikäisen puhevaltaa käyttävät yksin huoltajat, joskin 10-15 vuotiaan suostumusta edellytetään)
 • Voit hakea sukunimeä, jos esittämäsi sukunimen ottamista on perhesuhteissa tapahtuneiden muutosten tai muun erityisen painavan syyn johdosta pidettävä muutoin erityisen perusteltuna

Uudissukunimi

 • Voit hakea uudissukunimeä.  Uudissukunimeksi luetaan myös aiemmin väestötietojärjestelmässä ollut nimi, joka ei enää ole käytössä elossa olevalla henkilöllä. Nimilautakunta antaa uudissukunimestä lausunnon.

Kirjoitusasun muutos

 • Voit hakea vierasperäisen sukunimen kirjoitusasun muutosta helpommin käytettävissä olevaan muotoon.

Lapsen sukunimen muuttaminen

Lapsen sukunimi voidaan muuttaa maksuttomalla hakemuksella maistraatille, jos

 • Alaikäinen lapsi saa molemmilla vanhemmillaan olevan sukunimen tai sukunimiyhdistelmän
 • Alaikäinen lapsi saa sen vanhempansa sukunimen tai sukunimiyhdistelmän, jonka vanhemmuutta ei lapsen syntymän jälkeen ilmoitettaessa ollut vahvistettu
 • Alaikäisen lapsi saa adoption vahvistamisen jälkeen adoptiovanhempansa sukunimen tai sukunimiyhdistelmän
 • Alaikäinen lapsi saa isyyden kumoamisen jälkeen toisen vanhempansa sukunimen tai sukunimiyhdistelmän
 • Alaikäinen lapsi saa vanhempansa avioitumisen tai rekisteröidyn parisuhteen perusteella saaman sukunimen tai sukunimiyhdistelmän, joka on molemmilla puolisoilla ja jonka ottamiseen toinen puoliso antaa suostumuksensa
 • Alaikäinen lapsi 15 -vuotta täytettyään luopuu sukunimiyhdistelmän toisesta sukunimestä

Muut lapsen sukunimenmuutoshakemukset ovat maksullisia.

Lapsen huoltajien on oltava nimenmuutoksesta yksimielisiä. 10 vuotta täyttäneen lapsen nimeä ei voi muuttaa ilman hänen suostumustaan, ellei erityisiä syitä ole. Lisätietoja saat maistraatista.

Kutsumanimen ilmoittaminen

Kutsumanimeksi voidaan ilmoittaa yksi tai useampi henkilön virallisista etunimistä.

Jos henkilön etunimiä on yhdistetty väliviivalla, mutta hän käyttää kutsumanimenään esim. vain toista näistä yhdistetyistä nimistä, voidaan tieto merkitä väestötietojärjestelmään henkilön ilmoituksen mukaisesti. Henkilö voi ilmoittaa kutsumanimensä maistraatille tätä tarkoitusta varten laaditulla erillisellä lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä.

Vaihtoehtoisesti kutsumanimitieto voidaan ilmoittaa Väestörekisterikeskuksen tarjoaman Omien tietojen tarkastuspalvelun kautta.

Tieto kutsumanimestä voidaan ilmoittaa, osoitteenmuutoksen ilmoittamisen yhteydessä, myös postin ja väestötietokirjahallinnon yhteisellä muuttoilmoituslomakkeella.