Aloitussivu / Palvelut / Nimiasiat / Lapsen nimen rekisteröinti

Lapsen nimen rekisteröinti

Lapsen nimen rekisteröinti

Lapsen huoltajien on ilmoitettava lapsen nimet ja äidinkieli väestötietojärjestelmään kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Huoltajat merkitsevät tiedot saamalleen esitäytetylle lomakkeelle, joka palautetaan mille tahansa maistraatille. Asian ratkaisee kuitenkin se maistraatti, jonka toimialueella lapsen äidillä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta.

Jos lapsi otetaan evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan jäseneksi, lomake palautetaan kastavalle papille, joka toimittaa sen edelleen ao. seurakunnalle.

Tarvittaessa seurakunta siirtää nimiasian ratkaistavaksi maistraatille, mikäli etunimen lainmukaisuutta on syytä epäillä.