Aloitussivu / Palvelut / Nimiasiat / Haetut uudissukunimet

Haetut uudissukunimet

TIEDOTE UUDISSUKUNIMISTÄ

Maistraatin on tiedotettava haetuista uudissukunimistä ennen nimen hyväksymistä.  Uudissukunimellä tarkoitetaan sukunimeä, joka ei ole nykyisin käytössä väestötietojärjestelmän mukaan elossa olevalla henkilöllä. Jos maistraatti katsoo, että haetun uudissukunimen hyväksymiselle ei ole estettä, maistraatti tiedottaa nimestä julkaisemalla sen tällä verkkosivulla. Haetusta uudissukunimestä on mahdollisuus tehdä muistutus.

Jos katsot, että hakija tulisi saamaan uudissukunimen vastoin etu- ja sukunimilain (946/2017) 18 §:n 2 kohdassa tai 19 §:ssä (alla) säädettyä ja että hakemuksen hyväksyminen loukkaisi oikeuttasi, sinulla on oikeus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Muistutus on tehtävä alla mainitussa listauksessa uudissukunimen kohdalla mainitulle maistraatille kirjallisesti 30 päivän kuluessa tiedotuspäivämäärästä. Muistutus, joka tehdään määräajan päättymisen jälkeen, voidaan kuitenkin ottaa huomioon, jollei asiaa ole vielä ratkaistu.

Etu- ja sukunimilain

18 § 2-kohta: Ilman erityistä syytä uudissukunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka ei ole vakiintunut tietylle yleisesti tunnetulle ja historiallisesti merkittävälle kotimaiselle tai ulkomaiselle suvulle.

19 §: Ilman erityistä syytä uudissukunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka ei ole sekoitettavissa: 1) valtakunnallisesti tunnetun säätiön, yhdistyksen tai muun yhteisön nimeen; 2) rekisteröityyn toiminimeen tai tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn suojattuun tunnukseen; 3) kansallisesti tai kansainvälisesti yleisesti tunnettuun taiteilijanimeen.

Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, ei sovelleta asunto-osakeyhtiön toiminimeen.

Suojatuksi tunnukseksi ei uudissukunimen hyväksyttävyyttä arvioitaessa katsota yleistä paikannimeä tai yleiskielistä sanaa.

Seuraavia uudissukunimiä on haettu: 

Julkaisupäivä: Haettu uudissukunimi: Maistraatti, jonne kirjallinen muistutus tehdään: Muistutus tehtävä viimeistään:
4.6.2019 von Mickwitz
Itä-Suomen maistraatti
4.7.2019
10.6.2019 Vorna Kaakkois-Suomen maistraatti
10.7.2019
10.6.2019
Soilahti
Kaakkois-Suomen maistraatti
10.7.2019
10.6.2019 Falck Kaakkois-Suomen maistraatti 10.7.2019
10.6.2019 Ross Kaakkois-Suomen maistraatti 10.7.2019
10.6.2019 Sumento Kaakkois-Suomen maistraatti 10.7.2019
10.6.2019 Harmio Kaakkois-Suomen maistraatti 10.7.2019
10.6.2019 Purontie Kaakkois-Suomen maistraatti 10.7.2019
10.6.2019 Orimo Sisä-Suomen maistraatti
10.7.2019
10.6.2019 Reihane Sisä-Suomen maistraatti
10.7.2019
10.6.2019
Antmeri
Lounais-Suomen maistraatti
10.7.2019
10.6.2019 Tuulimäki Lounais-Suomen maistraatti 10.7.2019
10.6.2019 Armonlaakso Lounais-Suomen maistraatti 10.7.2019
10.6.2019 Österby Lounais-Suomen maistraatti 10.7.2019
10.6.2019 Airimaa Lounais-Suomen maistraatti 10.7.2019
11.6.2019 Abello  Kaakkois-Suomen maistraatti  11.7.2019 
11.6.2019 Valoharju Itä-Suomen maistraatti 11.7.2019 
11.6.2019 Taivaanloimu Itä-Suomen maistraatti 11.7.2019 
14.6.2019 Kuutaival Sisä-Suomen maistraatti 14.7.2019
14.6.2019 Ruskametsä Sisä-Suomen maistraatti 14.7.2019
14.6.2019 Lehtokallio Sisä-Suomen maistraatti 14.7.2019
14.6.2019 Helliäinen Sisä-Suomen maistraatti 14.7.2019
14.6.2019 Katvepuro Sisä-Suomen maistraatti 14.7.2019
14.6.2019 Korppivuori Sisä-Suomen maistraatti 14.7.2019
14.6.2019 Kuharanta Sisä-Suomen maistraatti 14.7.2019
17.6.2019 Pihtimäki Hämeen maistraatti 17.7.2019
18.6.2019
Amoore
Pohjois-Suomen maistraatti
18.7.2019
18.6.2019 Puuluoto Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Melisma Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Haavanoksa Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Piena Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Nubaha Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Dunderlin Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Vuorilaakso Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Onyemelukwe Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Ganwa Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Bogdanow Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Ilvesvirta Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Runo Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Kettukivi Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Dalfors Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Iska Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Kaitua Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Lingren Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Alppila Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Kaikuluoma Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Sudenlaakso Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Viitaranta Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Ahkiovaara Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Siipilähde Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Karhuvuori Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Bovik Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Hemstrand Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019 Juuriala Pohjois-Suomen maistraatti 18.7.2019
18.6.2019
Sammalvehrä
Hämeen maistraatti
18.7.2019
19.6.2019 Koder
Länsi-Suomen maistraatti
19.7.2019
19.6.2019
Achrén
Länsi-Suomen maistraatti
19.7.2019
19.6.2019 Rautaketo Länsi-Suomen maistraatti 19.7.2019
25.6.2019 Aaltomäki Pohjois-Suomen maistraatti 25.7.2019
25.6.2019 Petäjälaakso Pohjois-Suomen maistraatti 25.7.2019
26.6.2019 Komeetta Sisä-Suomen maistraatti 26.7.2019
3.7.2019 Vuorionmaa
Pohjois-Suomen maistraatti
2.8.2019
3.7.2019
Silfvén
Lapin maistraatti
2.8.2019
3.7.2019 Zarberg Länsi-Suomen maistraatti 2.8.2019
3.7.2019 Malei Länsi-Suomen maistraatti 2.8.2019
3.7.2019 Haffar Länsi-Suomen maistraatti 2.8.2019
3.7.2019 Kivikettu Hämeen maistraatti 2.8.2019
3.7.2019 Luotosaari Hämeen maistraatti 2.8.2019
3.7.2019 Pohjankaltio Hämeen maistraatti 2.8.2019
3.7.2019 Sammaloja Hämeen maistraatti 2.8.2019
3.7.2019 Grå Hämeen maistraatti 2.8.2019
3.7.2019 Mäkiukko Kaakkois-Suomen maistraatti 2.8.2019
10.7.2019 Hallaharju
Länsi-Suomen maistraatti
9.8.2919
10.7.2019 Vaahteramäki Länsi-Suomen maistraatti 9.8.2019
10.7.2019 Kareenkoski Kaakkois-Suomen maistraatti 9.8.2019
10.7.2019 Hemba Hämeen maistraatti 9.8.2019
10.7.2019 Tuomisilta Itä-Suomen maistraatti 9.8.2019
10.7.2019 Kivikoivu Itä-Suomen maistraatti 9.8.2019
10.7.2019 Lindesberg Lounais-Suomen maistraatti 9.8.2019
10.7.2019 Ikinietos Lounais-Suomen maistraatti 9.8.2019
10.7.2019 Poa Lounais-Suomen maistraatti 9.8.2019
10.7.2019 Eriksdal Lounais-Suomen maistraatti 9.8.2019
10.7.2019 Karhunsalmi Lounais-Suomen maistraatti 9.8.2019
10.7.2019 Kurkî Lounais-Suomen maistraatti 9.8.2019
10.7.2019 Niitynpolku Lounais-Suomen maistraatti 9.8.2019
10.7.2019 Multinen Lounais-Suomen maistraatti 9.8.2019
10.7.2019 Koskikala Lounais-Suomen maistraatti 9.8.2019
10.7.2019 Medison Lounais-Suomen maistraatti 9.8.2019
10.7.2019 Vanamoinen Lounais-Suomen maistraatti 9.8.2019
17.7.2019 Larison Sisä-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Al-Khoury Sisä-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Debresche Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Kukkaneva Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Mansai Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Schigel Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Baziany Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Yli-Untinen Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Abdiweli Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Korkeelehto Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Vanhakettu Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Kaarnekivi Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Kahkipuro Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Baktash Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Rosback Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Algrund Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Kiuri Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Hauerla Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Elomeri Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Kiviskoski Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Ankkala Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Karpen Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Kauriskoski Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Stelland Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Keski-Prosi Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Ahmeed Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Liljevik Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Varjosmaa Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Hernesaari Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Merins Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Lohikäärme Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Samehsson Pohjois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Tulijoutsi Sisä-Suomen maistraatti
16.8.2019
17.7.2019 Kettukoski Sisä-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Kalmankoski Sisä-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Saarenkallio Sisä-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Merijoki Sisä-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Bodrich Sisä-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Vangas Sisä-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Aulonsalo Lounais-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Raffinen Lounais-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Aljaff Kaakkois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 Dejako Kaakkois-Suomen maistraatti 16.8.2019
17.7.2019 van der Burgh Kaakkois-Suomen maistraatti 16.8.2019