Aloitussivu / Palvelut / Nimiasiat / Haetut uudissukunimet

Haetut uudissukunimet

TIEDOTE UUDISSUKUNIMISTÄ

Maistraatin on tiedotettava haetuista uudissukunimistä ennen nimen hyväksymistä.  Uudissukunimellä tarkoitetaan sukunimeä, joka ei ole nykyisin käytössä väestötietojärjestelmän mukaan elossa olevalla henkilöllä. Jos maistraatti katsoo, että haetun uudissukunimen hyväksymiselle ei ole estettä, maistraatti tiedottaa nimestä julkaisemalla sen tällä verkkosivulla. Haetusta uudissukunimestä on mahdollisuus tehdä muistutus.

Jos katsot, että hakija tulisi saamaan uudissukunimen vastoin etu- ja sukunimilain (946/2017) 18 §:n 2 kohdassa tai 19 §:ssä (alla) säädettyä ja että hakemuksen hyväksyminen loukkaisi oikeuttasi, sinulla on oikeus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Muistutus on tehtävä alla mainitussa listauksessa uudissukunimen kohdalla mainitulle maistraatille kirjallisesti 30 päivän kuluessa tiedotuspäivämäärästä. Muistutus, joka tehdään määräajan päättymisen jälkeen, voidaan kuitenkin ottaa huomioon, jollei asiaa ole vielä ratkaistu.

Etu- ja sukunimilain

18 § 2-kohta: Ilman erityistä syytä uudissukunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka ei ole vakiintunut tietylle yleisesti tunnetulle ja historiallisesti merkittävälle kotimaiselle tai ulkomaiselle suvulle.

19 §: Ilman erityistä syytä uudissukunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka ei ole sekoitettavissa: 1) valtakunnallisesti tunnetun säätiön, yhdistyksen tai muun yhteisön nimeen; 2) rekisteröityyn toiminimeen tai tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn suojattuun tunnukseen; 3) kansallisesti tai kansainvälisesti yleisesti tunnettuun taiteilijanimeen.

Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, ei sovelleta asunto-osakeyhtiön toiminimeen.

Suojatuksi tunnukseksi ei uudissukunimen hyväksyttävyyttä arvioitaessa katsota yleistä paikannimeä tai yleiskielistä sanaa.

Seuraavia uudissukunimiä on haettu: 

Julkaisupäivä: Haettu uudissukunimi: Maistraatti, jonne kirjallinen muistutus tehdään: Muistutus tehtävä viimeistään:
28.8.2019 Yazin Pohjois-Suomen maistraatti 27.9.2019
28.8.2019 Hurshid Pohjois-Suomen maistraatti 27.9.2019
28.8.2019 Stevan Sisä-Suomen maistraatti 27.9.2019
4.9.2019 Wilkgrund Lounais-Suomen maistraatti 4.10.2019
11.9.2019 Elfsbacka Pohjois-Suomen maistraatti 11.10.2019
11.9.2019 Alantola Pohjois-Suomen maistraatti 11.10.2019
18.9.2019 Jousipuro Kaakkois-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Aarresaari Kaakkois-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Varjoneva Kaakkois-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Länsikari Kaakkois-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Otsonkoski Länsi-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Schebelev Länsi-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Myrskyntuoja Länsi-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Becksvart Sisä-Suomen maistraatti 17.10.2019
18.9.2019 Habi Sisä-Suomen maistraatti 17.10.2019
18.9.2019 Kiuruniitty Sisä-Suomen maistraatti 17.10.2019
18.9.2019 Peuralampi Sisä-Suomen maistraatti 17.10.2019
18.9.2019 Pinkari Sisä-Suomen maistraatti 17.10.2019
18.9.2019 Sartoviita Sisä-Suomen maistraatti 17.10.2019
18.9.2019 Taivalpuro Sisä-Suomen maistraatti 17.10.2019
18.9.2019 Vanama Sisä-Suomen maistraatti 17.10.2019
18.9.2019 Viitakuja Sisä-Suomen maistraatti 17.10.2019
18.9.2019 Aurinkosalo Itä-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Karhivuori Itä-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Mely Itä-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Siilitie Itä-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Sysikangas Itä-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Vanamoranta Itä-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Uniikki Lounais-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Ilveslaakso Lounais-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Breman Lounais-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Haukanmäki Lounais-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Endahl Lounais-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Hakapelto Lounais-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Malvgren Lounais-Suomen maistraatti 18.10.2019
18.9.2019 Roosberg Lounais-Suomen maistraatti 18.10.2019