Aloitussivu / Palvelut / Nimiasiat / Haetut uudissukunimet

Haetut uudissukunimet

TIEDOTE UUDISSUKUNIMISTÄ

Maistraatin on tiedotettava haetuista uudissukunimistä ennen nimen hyväksymistä.  Uudissukunimellä tarkoitetaan sukunimeä, joka ei ole nykyisin käytössä väestötietojärjestelmän mukaan elossa olevalla henkilöllä. Jos maistraatti katsoo, että haetun uudissukunimen hyväksymiselle ei ole estettä, maistraatti tiedottaa nimestä julkaisemalla sen tällä verkkosivulla. Haetusta uudissukunimestä on mahdollisuus tehdä muistutus.

Jos katsot, että hakija tulisi saamaan uudissukunimen vastoin etu- ja sukunimilain (946/2017) 18 §:n 2 kohdassa tai 19 §:ssä (alla) säädettyä ja että hakemuksen hyväksyminen loukkaisi oikeuttasi, sinulla on oikeus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Muistutus on tehtävä alla mainitussa listauksessa uudissukunimen kohdalla mainitulle maistraatille kirjallisesti 30 päivän kuluessa tiedotuspäivämäärästä. Muistutus, joka tehdään määräajan päättymisen jälkeen, voidaan kuitenkin ottaa huomioon, jollei asiaa ole vielä ratkaistu.

Etu- ja sukunimilain

18 § 2-kohta: Ilman erityistä syytä uudissukunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka ei ole vakiintunut tietylle yleisesti tunnetulle ja historiallisesti merkittävälle kotimaiselle tai ulkomaiselle suvulle.

19 §: Ilman erityistä syytä uudissukunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka ei ole sekoitettavissa: 1) valtakunnallisesti tunnetun säätiön, yhdistyksen tai muun yhteisön nimeen; 2) rekisteröityyn toiminimeen tai tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn suojattuun tunnukseen; 3) kansallisesti tai kansainvälisesti yleisesti tunnettuun taiteilijanimeen.

Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, ei sovelleta asunto-osakeyhtiön toiminimeen.

Suojatuksi tunnukseksi ei uudissukunimen hyväksyttävyyttä arvioitaessa katsota yleistä paikannimeä tai yleiskielistä sanaa.

Seuraavia uudissukunimiä on haettu: 

Julkaisupäivä: Haettu uudissukunimi: Maistraatti, jonne kirjallinen muistutus tehdään: Muistutus tehtävä viimeistään:
23.4.2019 Vuoksenvaara  Länsi-Suomen maistraatti 23.5.2019
23.4.2019
Al-Tamemi
Pohjois-Suomen maistraatti 23.5.2019
26.4.2019 Stafstedt
Ahvenanmaan valtionvirasto 26.5.2019
30.4.2019 Ukonkivi Pohjois-Suomen maistraatti 31.5.2019
30.4.2019
Itäkivi Pohjois-Suomen maistraatti
31.5.2019
30.4.2019
Terässalo Pohjois-Suomen maistraatti
31.5.2019
6.5.2019 Örnkvist Ahvenanmaan valtionvirasto 5.6.2019
6.5.2019 Örnvik Ahvenanmaan valtionvirasto 5.6.2019
7.5.2019 Hopealuoto Itä-Suomen maistraatti 6.6.2019
7.5.2019
Jeska Itä-Suomen maistraatti
6.6.2019
7.5.2019
Keijukallio Itä-Suomen maistraatti
6.6.2019
7.5.2019
Lukinen Itä-Suomen maistraatti
6.6.2019
7.5.2019
Lumijoki Itä-Suomen maistraatti
6.6.2019
7.5.2019
Taivaantuli Itä-Suomen maistraatti
6.6.2019
8.5.2019 Rosej Lounais-Suomen maistraatti 
7.6.2019
8.5.2019
Santanikko Lounais-Suomen maistraatti 
7.6.2019
8.5.2019
Salskov Lounais-Suomen maistraatti 
7.6.2019
8.5.2019
Koroinen Lounais-Suomen maistraatti 
7.6.2019
8.5.2019
Karhulehto Lounais-Suomen maistraatti 
7.6.2019
10.5.2019 Gomri Kaakkois-Suomen maistraatti 10.6.2019
10.5.2019
Digerörn Kaakkois-Suomen maistraatti
10.6.2019
10.5.2019
Repomaa Kaakkois-Suomen maistraatti
10.6.2019
10.5.2019 Kalattoma Länsi-Suomen maistraatti 10.6.2019
13.5.2019 Manegara Kaakkois-Suomen maistraatti 11.6.2019
13.5.2019 Eloisa Kaakkois-Suomen maistraatti 11.6.2019
13.5.2019 Sysimaa Kaakkois-Suomen maistraatti 11.6.2019
13.5.2019 Mohie Kaakkois-Suomen maistraatti 11.6.2019
13.5.2019 Soinetsalo Kaakkois-Suomen maistraatti 11.6.2019
13.5.2019
Rovanto
Kaakkois-Suomen maistraatti 11.6.2019
13.5.2019 Eskonsaari
Lounais-Suomen maistraatti  12.6.2019
13.5.2019 Flemich
Lounais-Suomen maistraatti  12.6.2019 
13.5.2019 Luotovirta
Lounais-Suomen maistraatti  12.6.2019
13.5.2019 Matilis
Lounais-Suomen maistraatti  12.6.2019
13.5.2019 Isaro
Lounais-Suomen maistraatti  12.6.2019
13.5.2019 Hylkeenluoma
Lounais-Suomen maistraatti  12.6.2019
13.5.2019 Zorab
Lounais-Suomen maistraatti  12.6.2019
13.5.2019 Repolehto
Lounais-Suomen maistraatti  12.6.2019
13.5.2019 Autiokoski
Lounais-Suomen maistraatti  12.6.2019
13.5.2019 Pöllö
Lounais-Suomen maistraatti  12.6.2019
13.5.2019 Sarinen
Lounais-Suomen maistraatti  12.6.2019
13.5.2019
Eetteri
Hämeen maistraatti 13.6.2019
13.5.2019
Loistola
Hämeen maistraatti 13.6.2019
13.5.2019
Marne
Hämeen maistraatti 13.6.2019
13.5.2019
Sameh
Hämeen maistraatti 13.6.2019
13.5.2019
Wilan
Hämeen maistraatti 13.6.2019
14.5.2019 Reininranta
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Degerberg
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Itäleino
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Lampilinna
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Kettukorpi
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Vallvik
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Kaatro
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Maanpiiri
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Ikivalo
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Merihukka 
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Kailas
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Lepänniemi
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Koivukallio
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Mirarab
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Harsunkorpi
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Farajallah
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Kevätkoski 
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Eldberg
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Oxel
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Kråkberg
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Safeen
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Viitalaukka
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Nevanjoki 
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Bärblom
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019
Loue
Pohjois-Suomen maistraatti
13.6.2019
14.5.2019 Köprülü Sisä-Suomen maistraatti 14.6.2019
14.5.2019 Rauteenmaa
Sisä-Suomen maistraatti
14.6.2019
16.5.2019 Mustaruusu Kaakkois-Suomen maistraatti 16.6.2019
16.5.2019 Kevätjoki Länsi-Suomen maistraatti  17.6.2019 
16.5.2019 Mustakuu Hämeen maistraatti 17.6.2019 
20.5.2019 Lopec  Lapin maistraatti  20.6.2019 
23.5.2019 Metsänkutsu
Hämeen maistraatti 24.6.2019