Aloitussivu / Palvelut / Kotikunta- ja väestötiedot / Ulkomaalaisten rekisteröinti / Ulkomaalaisten rekisteröinti - usein kysyttyä

Ulkomaalaisten rekisteröinti - usein kysyttyä

Miten rekisteröinti tapahtuu?
Mitä rekisteröinnillä tarkoitetaan?
"Olen juuri muuttanut Suomeen ja minulla on vuoden kestävä työsuhde. Missä rekisteröidyn?"

Miten rekisteröinti tapahtuu?

Ilmoittaudu asuinpaikkasi maistraattiin.

Eu-kansalaiset

Eu-kansalaisilla tulee olla mukana passi tai virallinen, kuvallinen henkilökortti ja Unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus (anotaan Maahanmuuttovirastolta).

Ei Eu-kansalaiset

Muilla kuin Eu-kansalaisilla tulee olla mukana passi ja oleskelulupa. Muita rekisteröinnissä tarvittavia asiakirjoja ovat todistus mahdollisesta avioliitosta sekä lasten syntymätodistukset, todistusten tulee olla laillistettuja.

Täytä ja allekirjoita maistraatissa Ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus -lomake (saat lomakkeen maistraatista). Tee myös virallinen muuttoilmoitus maistraattiin aina muuttaessasi.

Jos muutat pois Suomesta, muista tehdä maastamuuttoilmoitus.

Pohjoismaat

Pohjoismaasta toiseen muuttavan henkilön on ilmoitettava muutostaan tulovaltion paikalliselle rekisteriviranomaiselle ja esitettävä henkilöllisyyden osoittava asiakirja (passi, Poliisin myöntämä henkilökortti tai vastaava).

Pohjoismaiden eli Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan (myös Färsaaret ja Grönlanti) välisiin muuttoihin sovelletaan 1.1.2007 alkaen uutta Pohjoismaiden välistä väestön rekisteröintiä koskevaa sopimusta.

Sopimuksen tarkoituksena on, että kaikki Pohjoismaiden välillä muuttavat olisivat merkittyinä vain yhden valtion väestörekisteriin kerrallaan ja toisaalta, ettei muuttaja jäisi kokonaan pois väestörekisteristä. Tulovaltion paikalliset rekisteriviranomaiset päättävät rekisteröimisen edellytyksistä.

Sivun alkuun

Mitä rekisteröinnillä tarkoitetaan?

Suomessa asuvista henkilöistä merkitään perustiedot väestötietojärjestelmään.

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteröitäviä tietoja ovat mm. nimi, syntymäaika, kansalaisuus, perhesuhdetiedot ja osoite. Suomeen muuttaneelle rekisteröidään kotikunta Suomessa, jos hänellä on tarkoitus jäädä tänne vakinaisesti asumaan ja hänellä on vähintään yhden vuoden oleskelulupa.

Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa.

Ilmoitusvelvollisuus

Ulkomaalaisen on lain mukaan ilmoitettava rekisteriin samat tiedot kuin Suomen kansalaisenkin, jos oleskelu Suomessa kestää vähintään vuoden. Rekisteröinti tapahtuu paikallisessa maistraatissa.

Tietojen käyttö

Rekisteritietoja käytetään mm. vaalien järjestämisessä, verotuksessa, terveydenhuollossa, oikeushallinnossa ja tilastoinnissa.

Sivun alkuun

"Olen juuri muuttanut Suomeen ja minulla on vuoden kestävä työsuhde. Missä rekisteröidyn?"

Ilmoittaudu asuinpaikkasi maistraattiin.

Ota mukaasi passi ja voimassa oleva oleskelulupa.

Muita rekisteröinnissä tarvittavia asiakirjoja ovat todistus mahdollisesta avioliitosta ja lasten syntymätodistukset.

Täytä ja allekirjoita maistraatissa ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoituslomake.

Tee myös virallinen muuttoilmoitus aina muuttaessasi. Se on edellytyksenä rekisteröinnille.

Asiakirjoista vaaditaan alkuperäiset laillistetut asiakirjat ja virallisen kielenkääntäjän käännökset.

Sivun alkuun