Aloitussivu / Palvelut / Kotikunta- ja väestötiedot / Ulkomaalaisten rekisteröinti

Ulkomaalaisten rekisteröinti

Tietojen rekisteröinti ja henkilötunnus

Jos olet ulkomaan kansalainen ja muutat Suomeen vakinaisesti, sinut rekisteröidään Suomen väestötietojärjestelmään, jos rekisteröinnin edellytykset muutoin täyttyvät. Jos muutat Suomeen vain lyhyeksi aikaa, sinut voidaan rekisteröidä, jos se on tarpeen. Rekisteröinnin yleinen edellytys on se, että oleskelet Suomessa laillisesti.

Väestötietojärjestelmään rekisteröidään keskeiset henkilötietosi, jotta ne ovat Suomen viranomaisten käytössä mm. vaalien järjestämisessä, verotuksessa, terveydenhuollossa, oikeushallinnossa ja tilastoinnissa. Näitä tietoja ovat nimet, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli ja kansalaisuus sekä osoite Suomessa. Lisäksi voidaan rekisteröidä tietoja esim. syntymäpaikasta, siviilisäädystä, lapsista, vanhemmista, puolisoista sekä lasten huollosta.

Rekisteröinnin yhteydessä saat henkilötunnuksen, jonka avulla viranomaiset voivat tarkistaa henkilötietosi väestötietojärjestelmästä. Henkilötunnuksen tarvitset, kun asioit viranomaisten ja joskus myös yksityisten yritysten kanssa.

Lisää tietoa henkilötunnuksesta löydät täältä: http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kotikunta_ja_vaestotiedot/Henkilotunnus/

Sivun alkuun

Rekisteröintipyyntö ja henkilökohtainen käynti

Sinun tulee itse pyytää rekisteröintiä käymällä henkilökohtaisesti rekisteröitymässä viranomaisen luona. Jos koko perheesi rekisteröidään, tulee kaikkien perheenjäsenten olla henkilökohtaisesti paikalla.

Voit pyytää henkilötunnusta:

 • Maahanmuuttovirastolta, jos jätät sinne oleskelulupahakemuksen, haet EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä tai käyt turvapaikkapuhuttelussa http://www.migri.fi/

Jos käyt maistraatissa, voit samalla saada osoitteesi väestötietojärjestelmään. Jos olet saanut henkilötunnuksen muualta kuin maistraatista ja haluat kotikunnan, sinun tulee aina käydä myös maistraatissa.

Sivun alkuun

Tilapäinen osoite

Mikäli asut Suomessa vain tilapäisesti tai sinulla ei ole oikeutta kotikuntaan, voi maistraatti rekisteröidä tilapäisen osoitteesi väestötietojärjestelmään, jos rekisteröinnin edellytykset muutoin täyttyvät. Mikäli sinulla jo on suomalainen henkilötunnus, voit ilmoittaa tilapäisen osoitteesi muuttoilmoituksella.

https://www.posti.fi/muuttoilmoitus/

Sivun alkuun

Kotikunta

Tietyin edellytyksin sinulle voidaan merkitä kotikunta ja vakinainen asuinosoite Suomessa. Tarvitset kotikunnan, jotta voisit käyttää niitä palveluja, joita kunnat tarjoavat vain omille asukkailleen. Joskus kotikunta on tarpeen myös, jotta voisit käyttää valtion viranomaisten tarjoamia palveluja tai saada rahallisia etuuksia tai tukia.

Voit edellytyksien täyttyessä saada kotikunnan ja osoitteesi voidaan rekisteröidä vakinaisena asuinosoitteenasi, jos sinun on tarkoitus asua Suomessa vähintään vuoden ajan. Tämän lisäksi edellytetään kansalaisuudestasi riippuen seuraavia asioita:

 • jos olet EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen, sinun tulee ensin rekisteröidä oleskeluoikeutesi Maahanmuuttovirastossa.
 • jos olet muun maan kansalainen, sinulla on oltava jatkuvaan tai pysyvään oleskeluun oikeuttava lupa. Jos sinulla on voimassa oleva vähintään yhden vuoden tilapäiseen oleskeluun oikeuttava lupa eli B-oleskelulupa, saat kotikunnan vain, jos voit osoittaa, että sinulla on tarkoitus jäädä vakinaisesti asumaan Suomeen. Voit osoittaa tämän esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
 • esittämällä työsopimuksen tai opiskelutodistuksen, jonka mukaan työnteko tai opiskelu kestää vähintään kaksi vuotta
 • esittämällä sukuselvityksen, jonka mukaan olet suomalaista syntyperää
 • kertomalla, että sinulla on aiemmin ollut kotikunta Suomessa ja tämä tieto näkyy väestötietojärjestelmässä
 • esittämällä selvityksen siitä, että olet asunut Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan maahanmuuton jälkeen

Riippumatta kansalaisuudestasi voit saada kotikunnan, jos oleskelet maassa laillisesti, perheenjäsenelläsi on kotikunta Suomessa ja sinun on tarkoitus asua Suomessa vähintään vuoden ajan.

 • perheenjäseniäsi ovat:
  • aviopuolisosi tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli
  • alaikäiset lapsesi, joiden huoltaja olet
  • avopuolisosi, jos olette asuneet yhdessä avioliitonomaisissa olosuhteissa vähintään kaksi vuotta tai teillä on yhteishuollossanne yhteinen lapsi.
 • täysi-ikäiset lapsesi katsotaan perheenjäseniksi vain siinä poikkeustapauksessa, että olet tosiasiallisesti vastannut heidän hyvinvoinnistaan ja toimeentulostaan. Sama koskee vanhempiasi, jos olet itse täysi-ikäinen.

Jos olet toisen Pohjoismaan kansalainen, kotikunnan saamiseksi riittää, että sinun on tarkoitus asua Suomessa vähintään vuoden ajan.

Sivun alkuun

Pohjoismaiden väliset muutot

Pohjoismaiden eli Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan (myös Färsaaret ja Grönlanti) välisiin muuttoihin sovelletaan Pohjoismaiden välistä, väestön rekisteröintiä koskevaa sopimusta.

Sopimuksen tarkoituksena on, että kaikki Pohjoismaiden välillä muuttavat olisivat merkittyinä vain yhden valtion väestörekisteriin kerrallaan ja toisaalta, ettei muuttaja jäisi kokonaan pois väestörekisteristä. Tulovaltion paikalliset rekisteriviranomaiset päättävät rekisteröimisen edellytyksistä.

Jos muutat toisesta Pohjoismaasta Suomeen, on sinun käytävä maistraatissa henkilökohtaisesti ilmoittamassa maahanmuutostasi viimeistään viikon kuluttua muuttopäivästäsi.

Sivun alkuun

Tarvittavat asiakirjat

Kun pyydät rekisteröintiä, ota mukaasi seuraavat asiakirjat:

 • voimassa oleva passi tai EU-kansalaisen virallinen kuvallinen henkilökortti
 • oleskelulupakortti tai muu todistus siitä, että oleskelet laillisesti Suomessa
 • EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus, mikäli olet muuttanut Suomeen asumaan ja haluat kotikunnan
 • tarvittaessa selvitys Suomessa tehtävästä työstä tai opiskelusta (esim. työsopimus tai oppilaitoksen myöntämä läsnäolotodistus)
 • tarvittaessa laillistetut ja käännetyt syntymätodistukset, siviilisääty-, vihki- ja erotodistukset, kuolintodistukset sekä muut sellaiset viralliset asiakirjat, joiden sisältämää tietoa toivot maistraatin tallentavan väestötietojärjestelmään
  • ulkomaan viranomaisen myöntämä alkuperäinen asiakirja on laillistettava. Jos valtio on liittynyt Haagin yleissopimukseen, on asiakirjaan liitettävä ns. apostille -todistus. Tietoja Haagin sopimuksesta sekä englanninkielinen luettelo siihen kuuluvista jäsenvaltioista löytyy täältä: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41
 • EU:n alueella sovelletaan 16. helmikuuta 2019 lukien asetusta, jonka mukaan EU-jäsenvaltion antamat tietyt yleiset asiakirjat on hyväksyttävä ilman apostille-todistusta. Lisätietoja tästä menettelystä saat maistraatista.
 • Mikäli valtio ei ole edellä mainitun Haagin sopimuksen osapuoli, alkuperäinen todistus toimitetaan kyseisen maan ulkoministeriöön, joka laillistaa asiakirjan oikean viranomaisen antamaksi. Tämän jälkeen asiakirja toimitetaan Suomen edustustoon, joka puolestaan laillistaa ulkoministeriön virkamiehen todistuksen.

Sivun alkuun

Lomakkeet

Rekisteröitymistä varten sinun tulee täyttää ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoituslomake. Täytä lomake mielellään jo etukäteen.

Sivun alkuun