Aloitussivu / Palvelut / Julkinen notaari / Apostille-todistus

Apostille-todistus

Vietäessä suomalainen asiakirja sellaiseen vieraaseen valtioon, joka on liittynyt Haagin ns. apostille-sopimukseen, liitetään asiakirjaan Apostille -niminen todistus, jonka Suomessa antaa maistraatti. Asiakirjaan on liitettävä tarvittaessa myös virallisen kielenkääntäjän käännös kyseisen maan kielelle, johon on liitettävä erillinen Apostille -todistus.

EU:n alueella sovelletaan 16. helmikuuta 2019 lukien asetusta, jonka mukaan EU-jäsenvaltion antamat tietyt yleiset asiakirjat on hyväksyttävä ilman apostille-todistusta. 

 Apostille-todistus koskee yleisiä asiakirjoja, eli viranomaisten antamia asiakirjoja ja todistuksia. Myös auktorisoitujen kääntäjien käännöksille sekä lääkärien allekirjoittamille asiakirjoille annetaan pyydettäessä Apostille-todistus. Apostille-allekirjoitus todistaa oikeaksi asiakirjan allekirjoituksen, allekirjoittajan aseman sekä asiakirjaan liitetyn sinetin tai leiman aitouden. Apostillen antaminen ei tarkoita sitä, että asiakirjan sisältö vahvistettaisiin oikeaksi. 

Tietoja Haagin yleissopimuksesta sekä englanninkielinen luettelo siihen kuuluvista jäsenvaltioista löytyy Internet-osoitteesta:

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

Mikäli valtio ei ole ratifioinut Haagin yleissopimusta, asiakirja laillistetaan Ulkoasianministeriössä.

EU-maat ja apostille

16.2.2019 alkaen EU:n jäsenvaltioita sitoo EU-asetus kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia.

Asetuksen mukaan kaikkien jäsenvaltioiden viranomaisten on hyväksyttävä toisten jäsenvaltioiden viranomaisten antamat yleiset asiakirjat aidoiksi ilman, että niitä tarvitsee erikseen todistaa oikeaksi apostille-todistuksella. Lisäksi asetuksella yksinkertaistetaan muodollisuuksia, jotka liittyvät yleisten asiakirjojen oikeaksi todistettuihin jäljennöksiin ja käännöksiin silloin kun vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset vaativat tällaisia jäljennöksiä tai käännöksiä.

Asetusta sovelletaan sellaisiin yleisiin asiakirjoihin, joiden tarkoituksena on vahvistaa jokin seuraavista asioista: syntymä, henkilön elossa olo, kuolema, nimi, avioliitto, mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty, avioero, asumusero tai avioliiton pätemättömäksi julistaminen, rekisteröity parisuhde, mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty, rekisteröidyn parisuhteen purkaminen, asumusero tai rekisteröidyn parisuhteen pätemättömäksi julistaminen, vanhemmuus, adoptio, koti- tai asuinpaikka, kansalaisuus ja merkinnätön rikosrekisteri. Asetusta sovelletaan myös asiakirjoihin, joita voidaan edellyttää, kun EU-maan kansalainen haluaa äänestää tai asettua ehdokkaaksi EU- tai kunnallisvaaleissa valtiossa, jonka kansalainen hän ei ole.

Asetuksella otetaan valinnaisena käyttöön monikieliset vakiolomakkeet, jotka voidaan liittää yleisiin asiakirjoihin ja välttää näin niiden kääntäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun kansalainen pyytää viranomaiselta jonkin yleisen asiakirjan, kuten syntymätodistuksen, hän voi samalla pyytää, että siihen liitetään monikielinen vakiolomake. Vakiolomakkeessa esitetään asiakirjan sisältö ja asiakirjan otsaketiedot sekä asiakirjan myöntävän jäsenvaltion että vastaanottavan jäsenvaltion virallisilla kielillä. Tämän käännösavun ansiosta vastaanottavan EU-jäsenvaltion ei pitäisi vaatia yleisen asiakirjan käännättämistä muutoin kuin poikkeustapauksissa. 

Pohjoismaat ja apostille väestötietoja varten

Pohjoismaiden rekisteriviranomaisten välillä on vakiintunut käytäntö, ettei apostillea tarvitse liittää väestötietoasiakirjoihin.

Muut maat ja apostille

Apostille-todistus on välttämätön, jos asiakirja on esitettävä sellaisen valtion viranomaisille, joka on ratifioinut Haagin yleissopimuksen (Convention de La Haye du 5 octobre 1961). Tietoja Haagin yleissopimuksesta sekä englanninkielinen luettelo siihen kuuluvista jäsenvaltioista löytyy Internet-osoitteesta:

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

Mikäli valtio ei ole ratifioinut Haagin yleissopimusta, asiakirja laillistetaan Ulkoasianministeriössä.

Laillistaminen ulkoasianministeriössä


Mikäli valtio ei ole ratifioinut Haagin yleissopimusta, asiakirja laillistetaan Ulkoasianministeriössä.

Voit laillistaa suomalaisen asiakirjan ulkoministeriössä ulkomaan viranomaista varten. Laillistuksen tarkoituksena on todistaa asiakirjan antaneen viranomaisen allekirjoitus sekä se, missä asemassa allekirjoittaja esiintyy. Laillistus tehdään englanniksi.

Lisätietoja:

Asiakirjojen laillistaminen ulkoministeriossä              

Palveluprosessi:
Todistajapalvelut sekä vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti