Aloitussivu / Palvelut / Holhoustoimi / Tiedotteet

Tiedotteet

Holhoustoimi                                                                    TIEDOTE
14.1.2019

MUUTOKSIA HOLHOUSTOIMEN LUPA-ASIOISSA TARVITTAVIIN LIITEASIAKIRJOIHIN

Edunvalvoja tarvitsee holhousviranomaisen luvan eräisiin päämiehen kannalta merkittäviin oikeustoimiin. Maistraatti myöntää luvan päämiehen puolesta tehtävään oikeustoimeen tai hyväksyy jo tehdyn oikeustoimen jälkikäteen, mikäli oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Lupaa hakiessaan edunvalvojan tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi kunkin lupa-asian yhteydessä edellytetyt liiteasiakirjat. Mikäli lupa-asia koskee kuolinpesää, jossa päämies on osakkaana, tulee lupahakemuksen yhteydessä toimittaa maistraatille osakastiedoiltaan vahvistettu perukirja, tai mikäli vahvistamista ei ole haettu, perukirja ilman sukuselvityksiä. Mikäli sukuselvityksiä tarvitaan, maistraatti pyytää ne erikseen.