Aloitussivu / Palvelut / Väestötietojärjestelmän todistukset / Sukuselvitykset

Sukuselvitykset

Kenestä maistraatti voi antaa sukuselvityksen?
Mitä tietoja sukuselvitys sisältää?
Miten sukuselvityksen voi tilata?
Sukuselvitykset luovutetulla alueella asuneista
Sukuselvitykset ulkomailta
Sukuselvityksen hinta

Kenestä maistraatti voi antaa sukuselvityksen?

Mikä tahansa maistraatti voi antaa sukuselvityksen hyväksyttävää käyttötarkoitusta varten 1.10.1999 edeltävältä ajalta Suomessa vakinaisesti asuneesta siviili- ja väestörekisteriin kuuluneesta henkilöstä kaikkien maistraattien aineistosta. Sukuselvityksiä ei tarvitse enää tilata erikseen muista maistraateista.

Maistraatista saa myös 1.10.1999 jälkeiseltä ajalta sukuselvityksen kaikista Suomessa vakinaisesti asuneista henkilöistä, myös seurakuntaan kuuluneista.

Evankelisluterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat antavat edelleen sukuselvitykset omista jäsenistään, mikäli selvitys koskee aikaa ennen 1.10.1999.

Mitä tietoja sukuselvitys sisältää?

Sukuselvitykseen merkitään vainajan tietojen lisäksi seurakuntien ja maistraattien väliset muutot sekä muutot ulkomaille ja takaisin sekä tiedot puolisoista ja lapsista. Jos vainaja on naimaton ja lapseton, laaditaan tarvittaessa tilauksen perusteella sukuselvitys vainajan vanhemmista lähtien, mikäli vanhemmat ovat olleet kirjoilla siviili- tai väestörekisterissä.

Miten sukuselvityksen voi tilata?

Sukuselvityksen voi tilata maistraatista sähköisesti, sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella, joka toimitetaan maistraattiin. Maistraattien yhteystiedoista löytyvät sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.

Kaikki sähköiset ja tulostettavat lomakkeet löytyvät sivustomme Lomakkeet- osiosta.

Sähköinen sukuselvitystilaus

Väestötietojärjestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla tarpeellinen ilmoitettuun käyttötarkoitukseen (Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 28 § 1 ja 2 mom.) Tilauksesta kirjataan väestötietojärjestelmän seurantatiedostoon luovutettujen tietojen kohde, käyttötarkoitus ja luovutusajankohta sekä luovutettujen tietojen tilaajan tiedot, jotka saadaan tunnistautumisen yhteydessä.

Sukuselvitykset luovutetulla alueella asuneista

Luovutettujen alueiden arkistoista tarvittavat sukuselvitykset tilataan Kansallisarkistosta. 

Sukuselvitykset ulkomailta

Ulkomailta tilattavista sukuselvityksistä saat tietoa osoitteesta https://finlandabroad.fi. Kirjoita valtion nimi hakukenttään, valitse Matkustaminen ja palvelut-> Perhe ja kansalaisuus -> Virkatodistus- ja osoitetiedustelut. Ruotsin osalta sukuselvitykset 1.7.1991 alkaen tilataan Skatteverketistä ja 1.7.1991 edeltävältä ajalta Ruotsin alueellisista arkistoista.

Sukuselvityksen hinta

Sukuselvitys on maksullinen. Laskuttaessa peritään laskutuslisä.

 

  • Sukuselvitys tai muu manuaalinen ote 45 €

Hinnasto