Aloitussivu / Palvelut / Väestötietojärjestelmän todistukset / Otteet väestötietojärjestelmästä

Otteet väestötietojärjestelmästä

Minkälaisia otteita voi tilata?
Miten todistuksen voi tilata?
Todistuksen sisältö

Minkälaisia otteita voi tilata?

Väestötietojärjestelmään merkitystä henkilöstä voi tarvittaessa saada hyväksyttävää tarkoitusta varten otteen väestötietojärjestelmästä henkilö- ja perhesuhdetiedoilla tai asumistiedoilla tai syntymätodistuksen.

Otteen voi tilata mistä tahansa maistraatista suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Uudenmaan maistraatista voi tilata otteen henkilö- ja perhesuhdetiedoilla myös espanjan-, italian-, ranskan- ja saksankielisenä.

Miten todistuksen voi tilata?

Todistuksen voi tilata maistraatista sähköisesti, sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella, joka toimitetaan maistraattiin. Maistraattien yhteystiedoista löytyvät sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.

Uudesta Todistukset Väestöjärjestelmästä -palvelusta  voi tilata itsepalveluna kotimaista käyttöä varten sähköisen Elossaolotodistuksen, jota voit tarvita esimerkisksi perunkirjoitusta varten.

Kaikki sähköiset ja tulostettavat lomakkeet löytyvät sivustomme Lomakkeet- osiosta

Väestötietojärjestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla tarpeellinen ilmoitettuun käyttötarkoitukseen (Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 28 § 1 ja 2 mom.). Tilauksesta kirjataan väestötietojärjestelmän seurantatiedostoon luovutettujen tietojen kohde, käyttötarkoitus ja luovutusajankohta sekä luovutettujen tietojen tilaajan tiedot, jotka saadaan tunnistautumisen yhteydessä.

Todistuksen sisältö

Ote henkilö- ja perhesuhdetiedoilla sisältää henkilöstä seuraavat tiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus, (ja/tai syntymäaika), mahdollinen kuolinpäivä, syntymäkotikunta, syntymävaltio, kansalaisuus, rekisteriviranomainen, kotikunta ja mahdollinen edunvalvonta ja edunvalvojan nimi, edunvalvontavaltuutus.

Lisäksi otteelle voi pyytää seuraavia tietoja, jos otteen käyttötarkoitus niitä edellyttää: siviilisääty, avioliitto/rekisteröity parisuhde, edelliset avioliitot, edelliset rekisteröidyt parisuhteet, lapset, huollettavat lapset, vanhemmat, huoltajat, entiset nimet/entiset nimet yli 15 v/entiset sukunimet, entiset rekisteriviranomaiset, entiset kotikunnat, isyyden vahvistaminen, adoptiolapsisuhde, voimassa olevat osoitteet, puolison voimassa oleva osoite, lapsen voimassa olevan osoite, uskontokunta, henkilötunnus ja/tai syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuuden saamispäivä.

Ote asumistiedoilla sisältää henkilöstä seuraavat tiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus ellei sitä korvata syntymäajalla, kotikunta ja voimassa olevat osoitteet.

Lisäksi otteelle voi pyytää seuraavia tietoja, jos otteen käyttötarkoitus niitä edellyttää:

syntymäaika, jos henkilötunnusta ei haluta käytettävän, entiset kotikunnat, entiset vakinaiset osoitteet, entiset tilapäiset osoitteet, entiset nimet/entiset nimet yli 15 v/entiset sukunimet. Ilmoita kuinka monelta vuodelta tarvitset entisiä asumistietoja.

Syntymätodistus ulkomaiseen käyttöön. Sisältää seuraavat tiedot henkilöstä ja hänen vanhemmistaan: sukunimi, etunimet, syntymäaika, sukupuoli, syntymäkotikunta, syntymävaltio, kansalaisuus, entiset sukunimet (yli 15 v).

Lisäksi otteelle voi pyytää seuraavia tietoja, jos otteen käyttötarkoitus niitä edellyttää: henkilötunnus, vanhempien henkilötunnus, kotikunta.

Elossaolotodistus sisältää seuraavat tiedot: etunimet, sukunimi, kotikunta, vakinainen osoite, muuttopäivä sekä tieto onko henkilö elossa tai elossaoloa ei voida vahvistaa. Lisäksi todistukselle voit valita näytettäväksi entiset nimet ja henkilötunnuksen tai syntymäajan. Jos henkilöllä on edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutus, tulee merkintä siitä todistukselle.

Tyypillisesti todistus tarvitaan perunkirjoitusta varten todistamaan, että henkilö on ollut elossa perittävän kuolinhetkellä. Huomaathan, että jos asut vakituisesti ulkomailla et voi tilata elossaolotodistusta itsepalveluna. Ota yhteyttä maistraattiin tarkempien ohjeiden saamiseksi.

Otteen hinta

Ote on maksullinen. Laskutettaessa peritään laskutuslisä.

Hinnasto