Aloitussivu / Palvelut / Väestötietojärjestelmän todistukset / Otteet väestötietojärjestelmästä

Otteet väestötietojärjestelmästä

Minkälaisia otteita voi tilata?
Miten todistuksen voi tilata?
Todistuksen sisältö

Minkälaisia otteita voi tilata?

Väestötietojärjestelmään merkitystä henkilöstä voi tarvittaessa saada hyväksyttävää tarkoitusta varten otteen väestötietojärjestelmästä henkilö- ja perhesuhdetiedoilla tai asumistiedoilla tai syntymätodistuksen.

Otteen voi tilata mistä tahansa maistraatista suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Uudenmaan maistraatista voi tilata otteen henkilö- ja perhesuhdetiedoilla myös espanjan-, italian-, ranskan- ja saksankielisenä.

Miten todistuksen voi tilata?

Todistuksen voi tilata maistraatista sähköisesti, sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella, joka toimitetaan maistraattiin. Maistraattien yhteystiedoista löytyvät sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.

Kaikki sähköiset ja tulostettavat lomakkeet löytyvät sivustomme Lomakkeet- osiosta

Väestötietojärjestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla tarpeellinen ilmoitettuun käyttötarkoitukseen (Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 28 § 1 ja 2 mom.). Tilauksesta kirjataan väestötietojärjestelmän seurantatiedostoon luovutettujen tietojen kohde, käyttötarkoitus ja luovutusajankohta sekä luovutettujen tietojen tilaajan tiedot, jotka saadaan tunnistautumisen yhteydessä.

Todistuksen sisältö

Ote henkilö- ja perhesuhdetiedoilla sisältää henkilöstä seuraavat tiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus, (ja/tai syntymäaika), mahdollinen kuolinpäivä, syntymäkotikunta, syntymävaltio, kansalaisuus, rekisteriviranomainen, kotikunta ja mahdollinen edunvalvonta ja edunvalvojan nimi, edunvalvontavaltuutus.

Lisäksi otteelle voi pyytää seuraavia tietoja, jos otteen käyttötarkoitus niitä edellyttää: siviilisääty, avioliitto/rekisteröity parisuhde, edelliset avioliitot, edelliset rekisteröidyt parisuhteet, lapset, huollettavat lapset, vanhemmat, huoltajat, entiset nimet/entiset nimet yli 15 v/entiset sukunimet, entiset rekisteriviranomaiset, entiset kotikunnat, isyyden vahvistaminen, adoptiolapsisuhde, voimassa olevat osoitteet, puolison voimassa oleva osoite, lapsen voimassa olevan osoite, uskontokunta, henkilötunnus ja/tai syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuuden saamispäivä.

Ote asumistiedoilla sisältää henkilöstä seuraavat tiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus ellei sitä korvata syntymäajalla, kotikunta ja voimassa olevat osoitteet.

Lisäksi otteelle voi pyytää seuraavia tietoja, jos otteen käyttötarkoitus niitä edellyttää:

syntymäaika, jos henkilötunnusta ei haluta käytettävän, entiset kotikunnat, entiset vakinaiset osoitteet, entiset tilapäiset osoitteet, entiset nimet/entiset nimet yli 15 v/entiset sukunimet. Ilmoita kuinka monelta vuodelta tarvitset entisiä asumistietoja.

Syntymätodistus ulkomaiseen käyttöön. Sisältää seuraavat tiedot henkilöstä ja hänen vanhemmistaan: sukunimi, etunimet, syntymäaika, sukupuoli, syntymäkotikunta, syntymävaltio, kansalaisuus, entiset sukunimet (yli 15 v).

Lisäksi otteelle voi pyytää seuraavia tietoja, jos otteen käyttötarkoitus niitä edellyttää: henkilötunnus, vanhempien henkilötunnus, kotikunta.

Otteen hinta

Ote on maksullinen. Laskutettaessa peritään laskutuslisä.

Hinnasto