Aloitussivu / Palvelut / Muuttoilmoitus / Muutot Pohjoismaiden välillä

Muutot Pohjoismaiden välillä

Pohjoismaiden eli Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan (myös Färsaaret ja Grönlanti) välisiin muuttoihin sovelletaan 1.1.2007 alkaen uutta Pohjoismaiden välistä väestön rekisteröintiä koskevaa sopimusta. Pohjoismaasta toiseen muuttavan henkilön on ilmoitettava muutostaan tulovaltion paikalliselle rekisteriviranomaiselle ja esitettävä henkilöllisyyden osoittava asiakirja (passi, poliisin myöntämä henkilökortti tai vastaava). Muutettaessa Suomeen tämä edellyttää henkilökohtaista käyntiä maistraatissa. Kun muuttajan henkilötunnus tai henkilönumero on tiedossa, henkilötiedot siirtyvät sähköisesti lähtömaan rekisteriviranomaiselta tulomaan viranomaisille.

Suomesta toiseen Pohjoismaahan muuttavan on tehtävä lisäksi suomalaiselle paikalliselle rekisteriviranomaiselle eli maistraatille muuttoilmoitus. Muutto ulkomaille tai ulkomailta Suomeen

Sopimuksen tarkoituksena on, että kaikki Pohjoismaiden välillä muuttavat olisivat merkittyinä vain yhden valtion väestörekisteriin kerrallaan ja toisaalta, ettei muuttaja jäisi kokonaan pois väestörekisteristä. Tulovaltion paikalliset rekisteriviranomaiset päättävät rekisteröimisen edellytyksistä.

Pohjoismaiden paikalliset rekisteriviranomaiset: