Aloitussivu / Ajankohtaista / Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018

Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018

Uutta yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 kaikkiin Euroopan talousalueella henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Uudella asetuksella halutaan painottaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista tiedoista ja  omien henkilötietojen käytöstä.

Henkilötietojesi huolellinen ja lainmukainen käsittely on maistraateille ensisijaisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa.

Maistraatit ylläpitävät useita julkisia rekistereitä. Keskeisiä henkilötietoja sisältäviä rekistereitämme ovat esimerkiksi Holhousasioiden rekisteri, Väestötietojärjestelmä (yhteisesti VRK:n kanssa) ja Avioehtoasioiden rekisteri.

Rekisteriemme merkittävin käyttötarkoitus on, että annamme niistä tietoja viranomaisille sekä muille tietoa tarvitseville organisaatioille. Henkilötietojen käsittely perustuu laissa meille määriteltyihin viranomaistehtäviin.

Maistraatti.fi -sivustolta löydät pitämiemme henkilörekisterien tietosuojaselosteet
 


Lisätietoja:

Aapo Immonen
Tietosuojavastaava
Sähköposti: aapo.immonen(a)valtori.fi
Puhelin: 0295 505 029