Aloitussivu / Ajankohtaista / Yhdistymishanke: Hallituksen esitys lausunnoille

Yhdistymishanke: Hallituksen esitys lausunnoille

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Digi- ja väestötietovirastoa koskevaksi lainsäädännöksi on julkaistu lausuntopalveluun:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7f5e1aa2-83d8-4160-a0a8-9773345ad14b

Lausuntokierros on käynnissä 10.8.2018 asti.

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi Digi- ja väestötietovirastosta, organisaatiouudistuksen edellyttämät lainsäädännön muutokset sekä sellaiset aineellisia kysymyksiä koskevat muutokset, jotka olennaisesti liittyvät uudistukseen. Esitys sisältää myös ehdotuksia Digi- ja väestötietoviraston rekistereitä koskevan lainsäädännön muutoksiksi. Joitakin teknisiä organisaatiouudistuksesta johtuvia muutoksia valmistellaan vielä lausuntokierroksen aikana.