Aloitussivu / Ajankohtaista / Nimiasiat 1.1.2019

Nimiasiat 1.1.2019

Keskeiset muutokset:

Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistuu vuoden 2019 alusta. Uudella lailla nimiin liittyvää valinnanvapautta lisätään ja kotimaiseen nimikäytäntöön pohjautuvia säännöksiä väljennetään muun muassa mahdollistamalla sukunimiyhdistelmät.

Etunimi

  • Etunimien enimmäismäärä nousee kolmesta neljään

  • Etunimeksi voi valita myös sellaisen nimen, joka ei vastaa perinteistä kotimaista nimikäytäntöä, mutta joka on kuitenkin vakiintuneesti Suomessa käytössä. Nimi voi olla vaikkapa tyypillisesti Suomessa toisella sukupuolella käytössä oleva nimi, mutta jota on jo nyt jonkin verran myös toisella sukupuolella ja se tulee nyt suoraan uuden lain mukaan sallituksi.  

Sukunimi

  • Kaikki käytössä olevat sukunimet ovat edelleen suojattuja

  • Sukunimeksi voi muuttaa minkä tahansa itsellään aiemmin olleen sukunimen

  • Sukunimeksi voi ottaa ns. sukunimiyhdistelmän niistä nimistä, jotka ovat muutoin lain mukaan myönnettävissä

  • Molemmat puolisot voivat ottaa sukunimiyhdistelmiä

  • Myös lapselle voi antaa sukunimiyhdistelmän tietyin edellytyksin

  • Avopuolisot voivat ottaa yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän tietyin edellytyksin

Etunimi 1.1.2019

Jokaisella tulee olla etunimi. Etunimiä saa olla enintään neljä. Yhdeksi nimeksi lasketaan myös yhdysmerkillä yhdistettävät nimet. Etunimen tulee täyttää etu- ja sukunimilain vaatimukset. Etunimen voi muuttaa maistraattiin tehtävällä hakemuksella.

Sukunimi 1.1.2019

Lapsi saa syntyessään vanhempiensa sukunimen, jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi.

Jos vanhemmilla on eri sukunimet, tulee heidän ilmoittaa seurakunnalle tai maistraatille lapsen tietojen rekisteröinnin yhteydessä kumman vanhemman sukunimen tai sukunimiyhdistelmän lapsi saa.

Jos vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä tai sukunimiyhdistelmää mutta heillä on aikaisempi yhteinen ja yhteisessä huollossa oleva lapsi, saa uusi lapsi saman sukunimen kuin hänen sisaruksellaan jo on.

Sukunimen voi muuttaa maistraattiin tehtävällä hakemuksella. Sukunimen tulee täyttää etu- ja sukunimilain vaatimukset.

Nimenmuutoksen tekeminen 1.1.2019

Jokainen, jolla on Suomessa asuinpaikka ja joka on merkitty täällä väestötietojärjestelmään, voi muuttaa Suomessa etu- ja sukunimensä.

Lisäksi ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten, joilla on asuinpaikka muussa valtiossa kuin Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, nimenmuutos voidaan tehdä myös Suomessa.

Hakemus voidaan toimittaa mille tahansa maistraatille.

Voit tehdä nimenmuutoshakemuksen joko sähköisellä lomakkeella, postitse maistraatin nettisivuilta tulostettavalla lomakkeella tai käyntiasioinnin yhteydessä.

Esite puolison ja lapsen sukunimestä

Uudet lomakkeet löytyvät sivustomme Lomakkeet- osiosta (2.1.2019).