Aloitussivu / Ajankohtaista / Maistraattien suoritteiden maksut muuttuvat vuoden 2018 alussa

Maistraattien suoritteiden maksut muuttuvat vuoden 2018 alussa

Maistraattien suoritteista perittävät maksut muuttuvat vuoden 2018 alusta. Pieniä muutoksia on tulossa mm. nimiasioista perittäviin maksuihin, perukirjan osakasluettelon vahvistamisesta perittävään maksuun sekä manuaalisesti laadittavan väestötietojärjestelmäotteen maksuun.  Julkisen notaarin palveluissa ns. apostille -todistuksesta perittävä maksu laskee. Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden maksut pysyvät entisellään.

Uudet maksut perustuvat valtiovarainministeriön 14.12.2017 antamaan asetukseen maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2018 (934/2017). Asetus on voimassa 30.6.2018 saakka. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvan maistraattien maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuden ennustetaan nousevan 81 prosenttiin vuonna 2018.