Aloitussivu / Ajankohtaista / Maistraatti ei tee enää merkintöjä edunvalvontavaltakirjoihin 1.1.2019 alkaen

Maistraatti ei tee enää merkintöjä edunvalvontavaltakirjoihin 1.1.2019 alkaen

Maistraatti tekee kirjallisen päätöksen edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisesta samoin kuin edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistamisesta.

Maistraatti ei enää 1.1.2019 lähtien laita alkuperäiseen edunvalvontavaltakirjaan maistraatin leimaa eikä merkintää valtuutuksen vahvistamisesta tai sen peruuttamisen vahvistamisesta.

Alkuperäinen valtakirja palautetaan hakijalle päätöksen mukana.

Muutos koskee myös aiemmin vahvistettuja valtuutuksia. Vaikka alkuperäiseen valtakirjaan olisi aiemmin laitettu vahvistamismerkintä ja maistraatin leima, alkuperäiseen valtakirjaan ei siis enää muutoksen jälkeen tehdä missään tilanteessa uusia merkintöjä.

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun se on vahvistettu maistraatissa. Vahvistamisen jälkeen valtuutettu voi toimia valtuuttajan puolesta esittämällä vahvistamispäätöksen ja sen liitteenä olevan valtakirjajäljennöksen, jossa on maistraatin leima.

Jos valtuutettuja on useita, päätöksestä käy ilmi, kenen osalta valtuutus on vahvistettu. Jos valtuutus vahvistetaan osittain, valtuutetun tehtävä käy ilmi päätöksestä ja valtakirjajäljennöksestä.

Alkuperäinen edunvalvontavaltakirja on syytä säilyttää huolellisesti. Valtuutetun tulee pyydettäessä esittää alkuperäinen valtakirja tahoille, joiden kanssa hän asioi.