Aloitussivu / Ajankohtaista / Maistraatin sukuselvitykset saa nyt "yhdeltä luukulta"

Maistraatin sukuselvitykset saa nyt "yhdeltä luukulta"

Maistraatin sukuselvityksiä ei tarvitse enää 10.1.2019 alkaen työläästi tilata erikseen eri maistraateista. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon.

 

Maistraattien vanha paperimuotoinen siviili- ja väestörekisteriaineisto digitoitiin Väestörekisterikeskuksen johdolla toteutetussa hankkeessa ja aineisto on nyt kaikkien maistraattien käytössä. Uudistuksen myötä yksi maistraatti voi antaa Suomessa asuneesta henkilöstä esimerkiksi perunkirjoitusta varten siviili- ja väestörekisteriä koskevan sukuselvityksen kaikkien maistraattien aineistoista.  

 

Maistraatista saa myös 1.10.1999 jälkeiseltä ajalta rekisteristä riippumattoman sukuselvityksen, myös seurakuntatiedoista. 1.10.1999 edeltävältä ajalta sukuselvitykset on kuitenkin tilattava takautuvasti siitä evankelisluterilaisesta tai ortodoksisesta seurakunnasta, jossa henkilö on ollut kirjoilla.

 

Evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta hoitivat väestökirjanpitotehtäviä yhdessä maistraattien kanssa aina vuoteen 1999 saakka, jolloin niiden tehtäväksi jäi pitää jäsenistään jäsenrekisteriä, ja väestötietojärjestelmän ylläpito jäi maistraateille.

 

Mikäli henkilö on 15-vuotta täytettyään ollut kirjoilla ulkomailla, on sukuselvitys tilattava ulkomaan viranomaiselta. Ulkomailta tilattavista sukuselvityksistä voi olla yhteydessä ulkoministeriöön.

 

Vainajasta tarvitaan perunkirjoitusta varten katkeamaton sukuselvitys 15 ikävuodesta lähtien. Maistraatti laatii sukuselvityksen käyttäen apuna väestötietojärjestelmän tietoja ja kaikkien maistraattien käytössä olevaa vanhaa digitoitua väestötietoaineistoa siviili- ja väestörekisterien osalta. Sukuselvitykseen merkitään vainajan tietojen lisäksi seurakuntien ja maistraattien väliset muutot sekä muutot ulkomaille ja takaisin sekä tiedot puolisoista ja lapsista.