Aloitussivu / Ajankohtaista / Tiedote koskien Kirkko ja kaupunki -julkaisussa esitettyjä väitteitä Oulun maistraatin toiminnasta

Tiedote koskien Kirkko ja kaupunki -julkaisussa esitettyjä väitteitä Oulun maistraatin toiminnasta

Kirkko ja kaupunki -julkaisussa (https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/suonpa-4) on väitetty, että "Havaitessaan homohäät, väestötietoja herkeämättä seuraava kirkkoherra tai seurakuntien keskusrekisterin johtaja soittaa maistraattiin ja pyytää tiedon siitä, kuka parin on vihkinyt.

Oulun maistraatista näitä ei edes tarvitse erikseen pyytää, sillä Oulussa ystävällinen viranomainen itse ilmiantaa homoparin vihkineen papin kirkolle."

Väite ilmiantomenettelystä on virheellinen.  Pohjois-Suomen maistraatti ei oma-aloitteisesti ilmoita vihkijän tietoja seurakunnalle.

Maistraatti voi seurakunnan erikseen tekemästä pyynnöstä luovuttaa tietoja, joita seurakunta tarvitsee oman jäsentietojärjestelmänsä ylläpitoon siten kuin siitä erikseen säädetään. Tässä samassa yhteydessä seurakunta saa tietoonsa myös tiedon vihkijästä ja voi varmistaa papin vihkimisoikeuden ja sen, ovatko edellytykset kirkollisen vihkimiseen täyttyneet. Maistraatti käsittelee tällaiset tietojenluovutuspyynnöt tietojen luovuttamista koskevien säännösten mukaisesti kuten kaikki muutkin maistraatille esitetyt tietojenluovutuspyynnöt.

Lisätietoja:

Pohjois-Suomen maistraatin päällikkö Hannu Mäkelä
puh: +358 295 539 110