Aloitussivu / Ajankohtaista / Britannian kansalaisten kotikunta ja sen vaikutus

Britannian kansalaisten kotikunta ja sen vaikutus

Suomessa asuvan ulkomaalaisen kotikunta määräytyy kotikuntalain mukaan. Britannian kansalaiset eivät enää EU-eron jälkeen täytä edellytyksiä kotikunnan määräytymiselle EU-kansalaisten oleskeluoikeuden perusteella. Kotikunnan määräytyminen on liitoksissa lailliseen oleskeluun maassa, joten Britannian kansalaisten tulee jatkossa täyttää jokin muu kotikuntalaissa säädetty oleskeluoikeuteen liittyvä edellytys kotikunnan saamiseksi.

Jos erillislaki vahvistetaan (laki tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä), jolla Britannian kansalaiset säilyttävät (jonkin määräajan) oleskeluoikeutensa Suomessa aiemman EU-kansalaisuuden perusteella, myös kotikunta säilyy tällä perusteella. Tästä syystä Britannian kansalaisten tulisi ennen eroa varmistaa maistraatista, että heidän EU-oleskeluoikeutensa perusteella määräytyvä kotikunta on merkitty väestötietojärjestelmään.

Maistraatit neuvovat kysymyksissä, jotka koskevat kotikunnan merkitsemistä väestötietojärjestelmään. Omat tiedot kotikuntamerkinnästä on mahdollista tarkistaa Suomi.fi:n sähköisessä palvelussa (https://www.suomi.fi/rekisterit). Palvelu edellyttää vahvaa tunnistautumista (esim. pankkien tunnistuspalvelut). Maistraatit palvelevat omien tietojen tarkistamisessa myös puhelimitse tai käyntiasioinnilla. Mikäli Britannian kansalaisen kotikuntaa ei ole merkitty väestötietojärjestelmään, tulee henkilön pyytää kotikunnan merkitsemistä väestötietojärjestelmään maistraatilta sen jälkeen, kun henkilön oleskeluoikeus on rekisteröity Maahanmuuttovirastossa. Maistraatit ja Väestörekisterikeskus tiedottavat tarkemmin palveluistaan Britannian kansalaisille Brexit -tilanteessa.