Start / Tjänster / Vigsel och registrering av partnerskap

Vigsel och registrering av partnerskap

Vigsel

Hos magistraten kan en vigsel förrättas av magistratens chef, häradsskrivaren eller notarius publicus.

Före vigseln ska det utredas att det inte föreligger hinder för äktenskapet. Mer information om hindersprövning. Intyget över hindersprövningen ska lämnas till vigselförrättaren före vigseln. Paret som ska vigas bör förbereda sig på att styrka sin identitet före vigseln. Dessutom ska brudparet meddela vilket eller vilka släktnamn som parterna ska bära i äktenskapet.

Själva vigselceremonin är kort, men det är möjligt att till exempel framföra levande musik eller läsa dikter vid denna. Minst två vittnen ska närvara vid vigseln.

Vigsel under tjänstetid och på tjänsteställe är avgiftsfri.

Mer information

Registrering av partnerskap

Två personer av samma kön kan registrera sitt parförhållande.

Hos magistraten kan ett partnerskap registreras av magistratens chef, häradsskrivaren eller notarius publicus. Partnerskap kan också registreras hos tingsrätten.

Innan ett partnerskap kan registreras prövas hinder för registreringen hos magistraten. Mer information om hindersprövning
Intyget över verkställd hindersprövning ska lämnas till den magistrat som förrättar registreringen innan registreringen äger rum.  De som ska registrera partnerskap bör förbereda sig på att styrka sin identitet före registreringen.

Själva registreringen är kort, men det är möjligt att till exempel framföra levande musik eller läsa dikter vid denna. Vid själva ceremonin krävs inga vittnen.

Registrering av partnerskap under tjänstetid och på tjänsteställe är avgiftsfri.

Mer information