Start / Aktuellt / Telefontjänsten för flyttanmälningar upphör den 30.9.2016

Telefontjänsten för flyttanmälningar upphör den 30.9.2016

Befolkningsregistercentralens flyttanmälningstelefontjänst slutar den 30.9.2016

Enklast gör du flyttanmälan med hjälp av den elektroniska kommunikationstjänsten på adressen www.flyttanmalan.fi (24 h/dygn). Här krävs nätbankkoder, identitetskort eller Postens användarkod.

Man kan också göra flyttanmälan med en blankett, som fås hos posten eller magistraten. Ytterligare information om flyttanmälan får man från närmaste magistrat.