Telefontiderna för Magistraten i Nyland förnyas. Telefontiden är måndag-fredag kl. 9-12