Start / Aktuellt / Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta adress i befolkningsdatasystemet

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta adress i befolkningsdatasystemet

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe i kommunalvalet, som förrättas den 28 oktober, bestäms utgående från den röstberättigades permanenta adress i befolkningsdatasystemet fredagen den 7 september.

Hemkommunen och den permanenta adressen i hemkommunen registreras i befolknings­data­systemet på basis av den lagstadgade flyttanmälan som görs vid flyttning. Flyttanmälan bör göras hos magistraten senast en vecka efter flyttningen. Adressändring som görs enbart till Posten är inte officiell flyttanmälan.

För att den som har flyttat till en annan kommun ska bli införd som röstberättigad i den nya kommunen ska han/hon se till att magistraten har mottagit anmälan om flyttning senast fredagen den 7 september kl. 16.15.    

Gör flyttanmälan i tid

Flyttanmälan görs snabbast och behändigast via internet eller per telefon.

Flyttanmälan via internet kan göras på webbadressen www.flyttningsanmalan.fi.

Flyttelefontjänsten på numret 0295 535 535 (lna/msa) betjänar må-fre kl. 8-16.15. För att undvika telefonkö, lönar det sig att göra anmälan i god tid.

Postning av meddelandekort (anmälan om rösträtt)

Meddelandekorten postas i september till de adresser, som finns registrerade i befolkningsdatasystemet 7.9.2012.

Förhandsröstning

Förhandsröstningen i kommunalvalet sker i Finland under perioden 17.-23.10.2012 och utomlands under perioden 17.-20.10.2012. Perioderna är maximiperioder, vilket innebär att enskilda förhandsröstningsställen eventuellt håller öppet endast vissa dagar under perioden.

Rösträttsregistret finns till påseende

Uppgifterna i rösträttsregistret finns framlagda för kontroll hos alla magistrater och deras enheter under tjänstetid, alla vardagar från och med måndagen 17.9.2012. Uppgifterna kan även kontrolleras avgiftsfritt per telefon.

Tilläggsinformation:

Chef för informationstjänster  Timo Salovaara, tel. 050 344 3111