Start / Aktuellt / Magistraterna inleder samarbetsförhandlingar för att minska på

Magistraterna inleder samarbetsförhandlingar för att minska på

Magistraterna inleder samarbetsförhandlingar. Förhandlingarna gäller
hela personalen, personalminskningen gäller högst 75 årsverken. I
denna siffra inkluderas en flytt av 21 personer till tjänster vid Patent-
och registerstyrelsen i september 2015.

Behovet av en minskning av personalen baserar sig bland annat på
det att handels- och föreningsregistrets lokala myndighetsuppgifter
flyttas till Patent- och registerstyrelsen. Dessutom minskar
magistraternas anslag med 3,7 miljoner euro nästa år. Därför har
magistraternas möjligheter att erbjuda arbete minskat märkbart och
permanent.

Förhandlingarna börjar den 7 januari. Eventuella
personalminskningar och andra åtgärder utförs under 2015.
 
Med förhandlingarna strävar man till att söka besparingar genom
pensioneringar, uppsägningar av visstidsanställningar och bättre
operativ effektivitet. Förhandlingarna kan även leda till uppsägningar.

Mer information: Merja Koponen, enhetschef, Enheten för styrning och
utveckling av magistraterna, Regionförvaltningsverket i Östra Finland,
029 501 6877.