Start / Aktuellt / Magistraten i Sydvästra Finland informerar: Enheten i Nystad stängs 9.7.2012

Magistraten i Sydvästra Finland informerar: Enheten i Nystad stängs 9.7.2012

Enheten i Nystad vid Magistraten i Sydvästra Finland stängs 9.7.2012 och magistratens tjänster i Nystad överförs att delvis skötas genom samservice.

Tidpunkten när tjänsterna är tillgängliga via samservice meddelas senare.

Magistratens tjänster för invånarna i Gustavs, Laitila, Nystad, Pyhäranta, Tövsala, Vehmaa och Virmo överförs att huvudsakligen skötas vid enheten i Raumo.

Förmyndarskapsverksamheten har flyttat till Raumo från och med 2.7.2012.

Handels- och föreningsregistret samt registrering av bostadsaktiebolag flyttar till enheten i Åbo den 9.7.2012.