Begränsad kundservice i Magistraten i Nyland på grund av utbildning Tisdag 29.5.2018 i avdelningen för förmyndarskap