Myndighetsärenden kan nu skötas i den förnyade Suomi.fi-nättjänstenMyndighetsärenden kan nu skötas i den förnyade Suomi.fi-nättjänsten

Den förnyade Suomi.fi-nättjänsten är nu öppen för användning av medborgarna. Med hjälp av tjänsten kan medborgarna med en enda inloggning bland annat kontrollera sina uppgifter i olika myndighetsregister och utföra de e-tjänster som flera olika aktörer in

Medborgars rådgivning

flyttanmalan.fi

valtiolle.fi

Suomi.fi logo

Grundläggande information om Finland på 12 språk

 ytj

 konkurrens- och konsumetverket

  Samservice