Aloitussivu / Palvelut / Nimiasiat / Miten menettelen - sukunimen muuttaminen

Miten menettelen - sukunimen muuttaminen

Sukunimen voi tietyissä tapauksissa muuttaa maistraatille tehdyllä kirjallisella ilmoituksella.

Joissakin tapauksissa sukunimen voi muuttaa ainoastaan hakemusmenettelyssä.

Milloin pelkkä ilmoitus riittää?

Alaikäisen lapsen sukunimen muuttamiseen riittää ilmoitus, jos vanhemmat haluavat muuttaa lapsen sukunimen isän sukunimeksi siinä tapauksessa, että vanhemmilla ei lapsen syntyessä ollut yhteistä sukunimeä ja isyyttä ei ollut vahvistettu ja merkitty väestötietojärjestelmään lasta rekisteröitäessä.

Alaikäisen lapsen sukunimen voi muuttaa ilmoituksella vanhempien yhteiseksi sukunimeksi, jos vanhemmat solmivat keskenään avioliiton ja ottavat yhteisen sukunimen. Aviopuolisoilla on myös mahdollisuus antaa yhteinen sukunimensä toisen puolison alaikäiselle lapselle.

Lapsen huoltajien on oltava lapsen nimenmuutoksesta yksimielisiä. Kaksitoista vuotta täyttäneen lapsen sukunimeä ei voi muuttaa ilman hänen omaa suostumustaan.

Puolison nimenmuutos

Myös puoliso voi tietyissä tapauksissa muuttaa sukunimensä ilmoitusteitse. Puoliso voi avioliiton aikana kerran joko ottaa aikaisemman sukunimensä henkilökohtaiseen käyttöön puolisoiden yhteisen sukunimen edelle (kaksoisnimi) tai luopua siitä. Ilmoituksen rekisteröinti on maksullista.

Jos puolisot ovat solmineet avioliiton ennen 1.1.1986, vaimolla on oikeus avioliiton aikana ottaa sukunimekseen se nimi, joka hänellä oli naimattomana ollessaan.

Mikäli avioliitto on purkautunut puolison kuoleman tai avioeron vuoksi, voi puoliso ottaa takaisin sen sukunimen, joka hänellä oli viimeksi naimattomana ollessaan. Ilmoituksen rekisteröinti on maksullista.

Ilmoituslomakkeita saat sivujemme Lomakkeet-osiosta tai maistraatista.

Milloin tulee käyttää hakumenettelyä?

Pääsääntöisesti (poikkeuksena mm. alaikäinen lapsi ja tietyissä tapauksissa puoliso), sukunimen voi muuttaa ainoastaan hakemusmenettelyitse.

Hakemuslomakkeita saa maistraatista, mutta hakemus voi olla myös vapaamuotoinen.

Hakemus on maksullinen.

Hakemukseen on liitettävä asian ratkaisemista varten tarpeellinen selvitys. Esim. esivanhemman sukunimeä haettaessa tulee hakemukseen liittää virallinen sukuselvitys, joka osoittaa esitetyn nimen kuuluneen vakiintuneesti hakijan esivanhemmille.

Sivun alkuun