Julkinen notaari
 
Aloitussivu / Palvelut / Julkinen notaari

Julkinen notaari

Maistraatissa toimiva julkinen notaari huolehtii mm. allekirjoitusten, todistusjäljennösten ja ansioluetteloiden oikeaksi todistamisesta.

Lisäksi hän toimittaa mm. vekseliprotestit, tallelokeroiden avaamiset ja sulkemiset sekä arpajaisvalvonnan.

Julkisen notaarin tehtävät

Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen

Allekirjoituksen oikeaksi todistamisessa ko. allekirjoitus on tehtävä julkisen notaarin läsnäollessa.

Henkilöllisyystodistus on otettava mukaan.

Julkisen notaarin läsnäollessa on myös allekirjoitettava kutsu, joka lähetetään sellaisten valtioiden kansalaisille, joilta vaaditaan virallisesti vahvistettua kutsua Suomeen suuntautuvaa matkaa varten.

Sivun alkuun

Oikeaksi todistettavat jäljennökset

Julkinen notaari todistaa oikeaksi jäljennöksiä asiakirjoista. Alkuperäinen asiakirja on otettava mukaan maistraattiin.

Sivun alkuun

Muut tehtävät

Toimittaa protesteja vekselilain ja shekkilain nojalla.

Todistaa, että viranomaisella tai henkilöllä on oikeus ryhtyä tietynlaiseen virkatoimeen tai että joku on tietyssä virka-asemassa tai omaa tietyn kelpoisuuden taikka on oikeudellisesti pätevä edustamaan toista;

  • Antaa todistuksia notaarille esitettyjen asiakirjojen sisällöstä sekä oikeudellisista ja taloudellisista olosuhteista.
  • Olla todistajana tallelokeron tai muun säilytyspaikan sulkemisessa tai avaamisessa.
  • Valvoa arvontoja.

Julkinen notaari voi vahvistaa annetuksi määrämuotoisen tai muun kirjallisen kertomuksen, selvityksen tai ilmoituksen ja tehdä muita sellaisia julkisesta notaarista annetun lain  2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä vastaavia toimenpiteitä, jotka ovat muun maan lainsäädännön vuoksi tarpeen oikeuden tai edun valvomiseksi taikka oikeustoimen tekemiseksi ulkomailla.

Sivun alkuun