Aloitussivu / Ajankohtaista / eMaistraatti - Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

eMaistraatti - Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

Maistraattien sähköisen asioinnin strategia vuosille 2012-2015 toimenpidesuunnitelmineen on valmistunut. Sähköisen asioinnin kehittämisen lähtökohtana on maistraattien voimassa oleva strategia.

Maistraattien sähköisen asioinnin visio on: eMaistraatti - Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta. Sähköisen asioinnin kehittämisen tavoitteet vuosille 2012-2015 ovat:

  • Maistraattien palveluita tarjotaan asiakkaille sähköisesti.
  • Sähköinen asiointi tukee maistraattien erikoistumista ja toiminnan tehostamista sekä toimintamallin jalkauttamista.
  • Sähköiset prosessit mahdollistavat joustavan, sijaintiriippumattoman toiminnan. Jokainen työpiste mahdollistaa etäpalvelun.
  • Tieto integroituu automaattisesti prosesseihin ja rekistereihin.
  • Sähköiset prosessit tuottavat tietoa maistraattien johtamiselle.

Strategiakaudella 2012-2015 sähköisen asioinnin kehittämistavoitteiden toteuttamisen kautta täytetään asiakkaiden palvelutarpeet sekä saavutetaan merkittäviä henkilötyövuosisäästöjä edellyttäen, että sähköiset palvelut toteutuvat ja saadaan käyttöön strategiassa määritellyn aikataulun mukaisesti. Sähköisen asioinnin strategiset tavoitteet toteutetaan erikseen määritellyillä kehittämishankkeilla monitoimijaympäristössä tilaaja-tuottaja-mallin mukaisesti. Hankkeissa tullaan nojautumaan valtionhallinnon yhteisiin sähköisen asioinnin ratkaisuihin ja palveluihin.

Maistraattien sähköisen asioinnin strategia on yhteinen kaikille maistraateille. Strategia laaditaan hallituskaudeksi ja sen sisältö tarkistetaan tarvittaessa vuosittain.

eMaistraatti - Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta.pdf (2 Mt)