Aloitussivu / Ajankohtaista / Yhteisen asiakaspalvelun pilotointi arviointivaiheessa

Yhteisen asiakaspalvelun pilotointi arviointivaiheessa

Julkishallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointi käynnistettiin 23.9.2014. Varsinainen pilotointivaihe on loppumassa 30.4.2015, jonka jälkeen saadaan arvioitua tietoa pilotoinnin onnistumisesta. Maistraatit ovat olleet mukana kaikissa pilottikunnissa.

Mikkelin, Oulun Kiimingin, Saarijärven, Paraisten ja Pelkosenniemen pilottipisteissä on asioinut vajaa 20 000 asiakasta. Heistä hieman yli puolet on asioinut Mikkelin pilottipisteessä. Maistraattien asiakkaiden osuus kaikista asiakkaista on ollut vähän yli 10 %.

Asiointipisteissä asiakkailla on ollut tarjolla monia palvelukanavia. Perinteisten käyntiasiointien ohella asiakkaita on ohjattu sähköisten palvelujen käyttöön sekä tarjottu etäpalvelua videoyhteyden kautta. Asiointipisteet on varustettu asiakaspäätteillä ja uudenaikaisilla etäpalvelulaitteilla. Etäpalvelun käytöstä maistraattien asiantuntijapalveluissa on saatu lupaavia kokemuksia. Asiakkaan ei tarvitse välttämättä matkustaa maistraattiin vaan asia voidaan hoitaa lähimmässä Asiointipisteessä etäpalveluna.

Asiointipisteissä palveluneuvojat ovat antaneet maistraattien palveluihin liittyvää yleisneuvontaa, ottaneet vastaan ja antaneet asiakirjoja, sekä ohjanneet asiakkaita etäyhteyksien avaamisessa. Lisäksi pilottipisteissä on annettu paikanpäällä maistraattien notaaripalveluja ja toimitettu joitakin vihkimisiä. Mikkelissä on myös ulkomaalaisten rekisteröinnit hoidettu Asiointipisteessä.

Kokeilussa mukana olevien Asiointipisteiden palvelujen kysyntä, maantieteellinen sijainti ja muu toimintaympäristö ovat eronneet toisistaan. Mikkelissä maistraatin ovet ovat olleet suljettuina ja kaikki asiointi on tapahtunut Asiointipisteessä. Saarijärvellä asioinnin kysyntää on synnyttänyt etäisyys lähimpään maistraattiin ja Pelkosenniemellä on puolestaan palveltu harvaan asuttua aluetta. Paraisilla ja Kiimingissä Asiointipiste on sijainnut melko lähellä avoinna olevaa maistraatin toimipistettä, mikä vaikuttaa palvelujen käyttöön.

Pilotissa mukana olleet Asiointipisteet jatkavat toimintaansa entisellään varsinaisen pilotointivaiheen loputtua. Vuoden 2015 aikana ratkaistaan Asiointipistetoiminnan laajentamiseen liittyvät kysymykset.

Lisätietoja:

Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö:

ylitarkastaja Pekka Kortelainen, etunimi.sukunimi(at)avi.fi, puh. 0295 016 549