Aloitussivu / Ajankohtaista / Vesikulkuneuvorekisterin kuulutusmenettely on käynnistynyt

Vesikulkuneuvorekisterin kuulutusmenettely on käynnistynyt

5.11.2010

Vesikulkuneuvorekisterin kuulutusmenettely on käynnistynyt 5.11.2010

Virallisessa lehdessä julkaistulla kuulutuksella ja päättyy 5.5.2011. Tänä aikana rekisteritietojen tarkistaminen on vielä mahdollista. Kuulutusmenettelyn päätyttyä tarkistamattomat vesikulkuneuvot poistetaan rekisteristä.

Luettelot niistä rekisteritunnuksista, joita ei ollut tarkistettu ennen 1.10.2010, löydät sivustomme Vesikulkuneuvorekisteri -osiosta.

Luetteloista voit katsoa onko oma veneesi niiden veneiden joukossa, joiden tiedot ovat vielä tarkistamatta ja jotka tullaan kuulutusmenettelyn jälkeen poistamaan rekisteristä.

Luettelot ovat nähtävissä myös maistraateissa maistraatin aukioloaikana. Maistraattien osoitetiedot löydät sivustolta kohdasta ”Yhteystiedot”.

Laki vesikulkuneuvorekisteristä

Laki vesikulkuneuvorekisteristä tuli voimaan 1.10.2007. Lain mukaan ennen kyseistä ajankohtaa rekisteröityjen veneiden rekisteritiedot oli saatettava uuden lain mukaisiksi kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli 1.10.2010 mennessä.

Vesikulkuneuvon rekisteröinti

Rekisteröintilomake, jota käytetään myös tietojen tarkistuksessa, löytyy sivustomme Lomakkeet- osiosta.

Täytetty lomake mahdollisesti tarvittavine liitteineen tulee toimittaa maistraattiin. Ilmoituksen voi toimittaa maistraattiin myös postitse, faxina tai sähköpostin liitteenä. Maistraatit auttavat tarvittaessa ilmoituksen täyttämisessä ja vesikulkuneuvon rekisteröinnissä.

Mitkä vesikulkuneuvot tulee rekisteröidä?

Maistraattien ylläpitämään vesikulkuneuvorekisteriin on rekisteröitävä vähintään 5,5 metriä pitkät purjeella tai moottorilla varustetut vesikulkuneuvot sekä kaikki moottoriteholtaan vähintään 15 kW (yli 20 hevosvoiman) vesikulkuneuvot. Vesikulkuneuvon rekisteröinnistä annetaan rekisteritodistus, joka on oltava aina mukana vesikulkuneuvolla liikuttaessa. Rekisteritodistuksen mukainen rekisteritunnus pitää olla kiinnitettynä vesikulkuneuvoon.

Mikäli vesikulkuneuvon omistaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa vesikulkuneuvonsa rekisteriin ja ajaa vesikulkuneuvolla ilman rekisteritodistusta, omistajalle voidaan määrätä rikesakko.

Vesikulkuneuvorekisteriin tallennettavat tiedot

Vesikulkuneuvorekisteriin talletettavista tiedoista on säädetty yksityiskohtaisesti valtioneuvoston asetuksella. Talletettavat tiedot koskevat mm. omistajan henkilötietoja, vesikulkuneuvon tyyppiä, merkkiä ja mallia, kansirakennetta, rakennusvuotta ja käyttöönottovuotta.

Miksi vesikulkuneuvorekisteriä ylläpidetään?

Vesikulkuneuvorekisteriä pidetään vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi, ympäristöhaittojen vähentämiseksi, valvonta- ja pelastustoiminnan tukemiseksi sekä vesien käytön suunnittelua ja varautumissuunnittelua varten.

Lisätietoja:

Maistraatit