Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun asetuksen muutoksesta
 
Aloitussivu / Ajankohtaista / Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun asetuksen muutoksesta

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun asetuksen muutoksesta

Torstaina 21.2.2013 annettiin valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun asetuksen muutoksesta.  Asetus on julkaistu säädöskokoelmassa numerolla 164/2013.

Asetus tuli voimaan 1.3.2013 ja se liittyy väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muutokseen (153/2013).

Asetukseen lisätään myös säännökset uusista maistraattien erikoistumistehtävistä, jotka koskevat eräitä kansainvälisluontoisia väestökirjanpitoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi Verohallinto saa oikeuden tallettaa väestötietojärjestelmään ulkomaan kansalaisesta myös tällä mahdollisesti olevan ulkomaisen henkilönumeron. Tämä muutos tulee kuitenkin voimaan vasta 1.10.2013.

Linkki:

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta