Aloitussivu / Ajankohtaista / Väestötietojärjestelmän koordinaattitietojärjestelmä muuttuu 16.11.2012

Väestötietojärjestelmän koordinaattitietojärjestelmä muuttuu 16.11.2012

Väestörekisterikeskus siirtyy 16.11.12 rakennuksen sijaintiedon esittämisessä EUREF-järjestelmän mukaisten ETRS-TM35FIN tasokoordinaattien käyttöön. Tämä koordinaattijärjestelmä kuuluu eurooppalaiseen ETRS89-järjestelmään.

Siirtyminen yhteiseen EUREF-koordinaatistoon helpottaa paikkatietojen käsittelyä kansallisten paikkatietoaineistojen välillä ja mahdollistaa paremmin eri maiden paikkatietojen yhteiskäytön. Uuteen koordinaatistoon siirtyminen perustuu Suomessa valtion ja kuntien tietohallintoa koskeviin julkishallinnon suosituksiin JHS 153 ja 154.

Suomessa väestötietojärjestelmän koordinaattitietoja käytetään karttapalveluissa ja ympäristön suunnittelussa.

Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen käsittelyä uudistetaan Väestörekisterikeskuksen RaKi-kehityshankkeessa, josta saa lisätietoja sähköpostilla osoitteesta: raki.hanke@vrk.fi.

Lisätietoja ETRS-TM35FIN tasokoordinaatistosta:

http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat/koordinaatit/tasokoordinaatistot/etrs-tm35fin