Uusi kaivoslaki voimaan heinäkuun alussa
 
Aloitussivu / Ajankohtaista / Uusi kaivoslaki voimaan heinäkuun alussa

Uusi kaivoslaki voimaan heinäkuun alussa

Uusi kaivoslaki astuu voimaan 1.7.2011. Laki korvaa kokonaan nykyisen, vuonna 1965 säädetyn kaivoslain. Laki vahvistettiin 10.6. pidetyssä Tasavallan presidentin esittelyssä.

Kaivoslaissa säädetään malminetsintää, kaivostoimintaa ja kullanhuuhdontaa harjoittavien oikeuksista ja velvollisuuksista toiminnan aikana sekä toiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteistä.

Uusi laki ottaa huomioon aikaisempaa paremmin huomioon niin malminetsinnän ja kaivostoiminnan edellytysten varmistamisen kuin ympäristönäkökohdat, kansalaisten perusoikeudet, maanomistajien oikeudet ja kuntien vaikuttamismahdollisuudet. Laissa sovitetaan yhteen erilaiset yleiset ja yksityiset edut niin, että se kokonaisuudessaan turvaa mahdollisimman hyvin kilpailevien etujen samanaikaisen toteutumisen.

Maistraattien kaivoslain mukaiset tehtävät päättyvät

Maistraattien kaivoslain mukaiset tehtävät päättyvät 1.7.2011. Varausilmoitus on toimitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Kaivosviranomainen ratkaisee lupa-asiat ja valvoo lain noudattamista. Tehtävät hoidetaan Tukesin Rovaniemelle perustettavassa kaivosryhmässä.

Lisätietoja:
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 HELSINKI
Puhelin (vaihde) 010 6052 000
Email: kirjaamo@tukes.fi