Työryhmä pohtimaan julkisten notaarien tehtävien muuttamista
 
Aloitussivu / Ajankohtaista / Työryhmä pohtimaan julkisten notaarien tehtävien muuttamista

Työryhmä pohtimaan julkisten notaarien tehtävien muuttamista

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan julkisten notaarien tehtävien muutostarpeita. Julkisina notaareina toimivat nykyisin käytännössä maistraattien henkikirjoittajat. Lisäksi eräitä julkisen notaarin tehtäviä voivat hoitaa ulkomaan edustustojen virkamiehet.
 
Julkisten notaarien tehtävät ovat muuttuneet sähköisen asioinnin ja kansainvälistymisen myötä, toisaalta osa tehtävistä on jäänyt tarpeettomiksi. Sähköinen asiointi ja digitaalisen
materiaalin käyttö ovat lisääntyneet ja yhä useampi hoitaa asioitaan ulkomailla.

Voimassa oleva laki on vuodelta 1961 ja kaipaa ajanmukaistamista. Työryhmän tehtävänä on päivittää julkisen notaarin tehtäväluettelo. Työryhmän tulee harkita, tuleeko osa laissa mainituista tehtävistä poistaa ja toisaalta tarvitaanko uusia säännöksiä esimerkiksi toimenpiteistä, jotka koskevat sähköisiä materiaaleja, kuten tekstiviestejä. Lisäksi työryhmän on pohdittava, mikä on tarkoituksenmukaisin tapaa ohjata julkisten notaarien toimintaa. Nykyisin ohjaus on jakautunut useille viranomaisille. Säännöksiä tulee tarkastella myös suhteessa muun lainsäädännön muutoksiin.

Työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi 30.5.2013 mennessä.

Lisätiedot:
työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Maaria Rubanin, puh. 02951 50140
työryhmän sihteerit, lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, puh. 02951 50282 ja
esittelijä Anna Halonen, puh. 02951 50131
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi